ΠΑΡΟΣ | Στο δημοτικό συμβούλιο για τα σχολεία

dim_sym_parou

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ «Πάρος ΑΞΙΑ» της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου δημοσιοποίησε εχτές 4|11 αίτημα προς το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Πάρου να συζητηθεί στη συνεδρίαση που πραγματοποιείται σήμερα το ζήτημα των προβλημάτων στις κτιριακές υποδομές των σχολείων που έχει αναδείξει η «Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου». Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«Θέμα
: Κτιριακά προβλήματα σχολείων Δήμου Πάρου και ζητήματα ασφάλειας μαθητών.
Επισυνάπτουμε το υπ’ άριθμ. πρωτ. 165/1.11.2013 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Πάρου σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα των σχολείων και ζητήματα ασφάλειας μαθητών και ζητούμε,  λόγω κατεπείγοντος, να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση της 5ης  Νοεμβρίου 2013  του Δημοτικού Συμβουλίου, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «Κτιριακά προβλήματα σχολείων Δήμου Πάρου και ζητήματα ασφάλειας μαθητών. Στο επισυναπτόμενο έγγραφο της ένωσης γονέων και κηδεμόνων Πάρου, παρατίθεται ένα σύντομο ιστορικό των προβλημάτων των σχολείων και αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αλλά και την μη τήρηση κανόνων ασφάλειας των μαθητών».

20131101-211241.jpg