ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

dim_simboulio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 05 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός & επιβολή δημοτικών τελών του Δήμου Πάρου για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Δημοτικών Συμβούλων Πάρου ως προς την άσκηση υπαίθριου στάσιμου & υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β’ & άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α’.
ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας στεφανιών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι – Λάκκοι Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας Πάρου».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντινελιές – Σαρακίνικο Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας  Πάρου».
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό τρόπου διάθεσης της χρηματοδότησης βάσει του άρθρου 27 του 3756/2009 του Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δρόμου στη περιοχή Δάσους».
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση για σχεδιασμό & παραγωγή εντύπων προς ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Πάρου & πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου Πάρου ως συνεκθέτη στην επαγγελματική έκθεση Β Τ Εxpo στις 11 & 12 Δεκαμβρίου 2013 στις Βρυξέλλες καθώς & πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Πάρου (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 4194/2013).
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης μεταφοράς σορού απόρου από Πάρο – Πειραιά.
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «παροχή υπηρεσιών για την εκδοροσφαγή των ζώων & καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων Πάρου».
ΘΕΜΑ 15ο: Κάλυψη εξόδων μετακίνησης & διαμονής επιστημονικού προσωπικού ΕΠΑΨΥ ΒΑ & Δ Κυκλάδων στην Πάρο.
ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή & έγκριση μελέτης έργου «Αντικατάσταση πλακόστρωτου στη Δημοτική Κοινότητα Παροικίας 1) από 1ο Δημοτικό έως οικία Μαντώς Μαυρογένους 2) από Κων/νο Χερουβείμ προς κατάστημα ΙΔΕΑ».
ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση περί αντικατάστασης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας αμιγούς παιδότοπου με επιχείρηση αναψυχής του Κακολύρη – Κοπανά Αποστόλου του Κων/νου.
ΘΕΜΑ 18ο: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την Οικονομική χρήση 2013 Δήμου Πάρου
ΘΕΜΑ 19ο: Θέση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου σχετικά με την επερώτηση της Βουλευτού Μακρή Ραχήλ για το Αεροδρόμιο Πάρου.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 της ΚΔΕΠΑΠ
ΘΕΜΑ 21ο: Πρόταση συνεργασίας Δήμου Πάρου από εταιρεία E.N.D. (NATIONAL END DEBT).

20131101-211241.jpg