Η Ένωση Γονέων στέλνει τα προβλήματα των σχολείων στο Δημοτικό Συμβούλιο

20131101-211108.jpg

ΑΙΤΗΜΑ για να συζητηθεί στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο το πρόβλημα με τα σχολικά κτίρια της Πάρου και τις διαβρώςεις που έχουν εκτεταμένα αναδειχθεί τελευταία, έθεσε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Πάρου – Αντιπάρου. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΡΟΥ ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ασφαλούς λειτουργίας εκπαιδευτικών κτηριακών υποδομών της Πάρου.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
επειδή ανέκυψαν πρόσφατα σοβαρότατα προβλήματα καταλληλότητας αιθουσών διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες της Πάρου, με πρώτη και επείγουσα περίπτωση αυτή του Γυμνασίου Πάρου στην Παροικιά, αλλά και δευτερευόντως, αυτές του Γυμνασίου & Νηπιαγωγείου Νάουσας, προβλήματα για τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν λάβει επίσημα γνώση με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 15/29-10-2013 του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Παροικιάς, το υπ΄αριθμ. Πρωτ.15/7-10-2013 του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου Νάουσας και το υπ΄αριθμ.Πρωτ. 6/22-10-2013 του Συλλόγου Γονέων του Νηπιαγωγείου Νάουσας, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε εκτάκτως το θέμα στα υπό συζήτηση θέματα του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου.
Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για το θέμα των σοβαρότατων προβλημάτων διάβρωσης του φέροντα οπλισμού της οροφής της παλαιάς πτέρυγας αιθουσών του Γυμνασίου Παροικιάς, στις 30-10-2013, η Δ/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου, παρουσία εκπροσώπου-μηχανικού της τεχνικής Υπηρεσίας, αποφάσισε ομόφωνα (είναι στη διάθεσή σας τα σχετικά πρακτικά), να αποφανθεί η τεχνική Υπηρεσία μέχρι τις 4-11-2013 για το εάν μπορεί να δοθεί ολοκληρωμένη και τεχνικά αξιόπιστη λύση στο κτήριο και, κατά συνέπεια, να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των αιθουσών για σχολική χρήση, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών της μονάδας.
Με την αναμενόμενη επίδειξη ευαισθησίας από μέρους σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και αναγκαία συνδρομή επί του θέματος.
Για το ΔΣ της Ένωσης, Η Πρόεδρος: Μαρία Κορδονέλλη, Ο Γραμματέας: Αντώνης Δαβανέλος».

20131101-211241.jpg