ΥΓΕΙΑ | Εκδήλωση για την ψυχική υγεία από την ΕΠΑΨΥ

psixi
TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
16 Νοεμβρίου στην αίθουσα του συλλόγου «Αρχιλόχος» στην Παροικιά, πραγματοποιείται εκδήλωση με γενικό θέμα ομιλιών: «ΣΤΡΕΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» που θα ξεκινήσει στις 18:30. Από τους επιστήμονες της μονάδας ΕΠΑΨΥ που εργάζεται τα τελευταία χρόνια στο νησί μας και στηρίζει τις ιατρικές και υποστηρικτικές ανάγκες του πληθυσμού στον τομέα της ψυχικής υγείας, θα εκτεθούν για το κοινό με εισηγήσεις τα θέματα:


1. «Υγεία και ασθένεια: Βιολογικά ή και ψυχοκοινωνικά φαινόµενα;»,  Α. Πούλιος, Ψυχολόγος, Συντονιστής  Κινητής Μονάδας  ∆υτικών  Κυκλάδων  ΕΠΑΨΥ
2. «Αντιµετωπίζοντας  την κατάθλιψη», Σ. Παντελίδου, Ψυχολόγος, Επιστηµονική Υπεύθυνη  Κινητών Μονάδων  ΕΠΑΨΥ
3. «Αγχώδεις  διαταραχές  και η διαχείριση  τους», Α. Γκίκας, Ψυχίατρος Κλιµακίου Πάρου  Κινητής Μονάδας  ΕΠΑΨΥ
Η εκδήλωση πραγματοποιείται από Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Ε.Π.Α.Ψ.Υ.» υπό την αιγίδα της ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου.

20131021-201225.jpg