ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα Θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 25η Οκτωβρίου 2013,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα Παροικίας για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 2) Καθορισμός και επιβολή Δημοτικών Τελών του Δήμου Πάρου για το έτος 2014.
Θέμα 3) Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2013.
Θέμα 4) Καθορισμός όρων δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτου προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας.
Θέμα 5) Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και εστιών ποδοσφαίρου για τη διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας.
Θέμα 6) Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού: Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοτυπικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου 2013.

20131021-201225.jpg