ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

rub_121013

Από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 05|10|13