ΠΑΡΟΣ | Με το ποδήλατο στο μουσείο του Μπενέτου Σκιαδά


ÄÇÌÏÓ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ Ê. ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÕÑÁÊÇÓ ÓÔÇ ÐÁÑ

H Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. προγραμμάτισε για το 2013 μια Ποδηλατική Βόλτα, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 με αφετηρία  την πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» και  προορισμό το μουσείο «Σκορπιός» του Μπενέτου Σκιαδά, όπου θα υπάρξει και ξενάγηση.
Το κείμενο από την ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου αναφέρει το ιστορικό παρόμοιων δράσεων τα προηγούμενα χρόνια:

«Το 2011 σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου στο πλαίσιο του Ορεινού Αγώνα Ποδηλασίας που έγινε στο Μαράθι, οι συμμετέχοντες ποδηλάτες ξεναγήθηκαν στα Αρχαία Λατομεία.
Το 2012 συνεχίσαμε με την ποδηλατική βόλτα  με αφετηρία το μουσείο «Όθωνας Κάπαρης» και τερματισμό το μουσείο γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός».