ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου – Τα Θέματα

aliki_paraliakos

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου θα πραγματοποηθεί την Τετάρτη 16 Οκτοβρίου 2013 και ώρα 13.00 (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση μελέτης «Γεωτεχνική Έρευνα επέκτασης προσήνεμου μόλου στο Αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής».
ΘΕΜΑ 2: Απόφαση ανάθεσης στην ΔΕΔΗΕ του έργου « Επαύξηση ισχύος» στην περιοχή Σιδερένια.
ΘΕΜΑ  3: Ανάθεση έργου «Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση καταστρώματος λιμένος Παροικίας».
ΘΕΜΑ 4: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού έργου « Επίστρωση με βιομηχανικό δάπεδο του προβλήτα στην Σιδερένια». Καθορισμός όρων και ορισμός επιτροπής.
ΘΕΜΑ  5: Συγκρότηση επιτροπής Απογραφής του Δ.Λ. Ταμείου.

20130930-141611.jpg