ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 19|10 – Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 19 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου), με θέματα:

ΘΕΜΑ 1) Επικύρωση πρακτικών της 13ης /30-9-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία

ΘΕΜΑ 2) Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος – Γ. Πουσσαίος.

ΘΕΜΑ 3) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος &ωδεκανήσου.
Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 4) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «Εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».
Εισηγητής: κ. Γ. Μακρυωνίτης

ΘΕΜΑ 5) Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Nοτίου Αιγαίου, Κ.Ε.Κ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ. και Περιφερειακής Ένωσης Δήμων του έργου με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως προς τον προϋπολογισμό και τη χρονική διάρκεια της.
Εισηγητής: κ. Γ. Πουσσαίος.

ΘΕΜΑ 6) Κτηματολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου
Εισηγήτρια: κα. Καφαντάρη Ευθαλία

ΘΕΜΑ 7) Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 – 2013» του έργου με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμΕΑ, που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση στην Κάλυμνο»
Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 8) Πρωτοβουλία για την προστασία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των κληροδοτημάτων-ιδρυμάτων-Υπογραφή σχετικών προγραμματικών Συμβάσεων.
Εισηγητής: κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 9) Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού, για την κατάθεση ποσού που προέρχεται από δαπάνες αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης.
Εισηγήτρια: κα. Αδαμαντία Συμεοπούλου Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της εταιρείας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.
Εισηγήτρια: κα. Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία

ΘΕΜΑ 11) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Εισηγήτρια: κα. Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία

ΘΕΜΑ 12) Έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 20.218 τ.μ. στη θέση «Μεροβίγλι» του Δήμου Κύθνου της εταιρείας Αφοί Κυριακού Ο.Ε.
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 13) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αποκεντρωμένης &ιοίκησης Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Μελέτη και εκτέλεση Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων αποκατάστασης και αναγέννησης των καμένων δασών σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις ΙΣΤΡΙΟΥ – ΠΡΟΦΥΛΙΑΣ – ΑΡΝΙΘΑΣ – ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ – ΒΑΤΙΟΥ, της Νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου».
Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 14) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) για την «Διάθεση ενός αυτοκινήτου προς την Περιφέρεια, ειδικά διαμορφωμένου για την διενέργεια ελέγχων στον τομέα των τροφίμων».
Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 15) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Καλύμνου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου κρηπιδότοιχου, προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού» με προϋπολογισμό 100.000 €.
Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 16) Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από Σταυρού Πέραμα έως Αεροδρόμιο με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας».
Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 17) Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της ΠΕ&ΝΑ και της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας ΓΑΛΗΝΟΣ για το έργο «Προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης στα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου».
Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 18) Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Συλλόγου γονέων και φίλων ΑΜΕΑ Καλύμνου για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμΕΑ, ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ» ως προς το άρθρο 3 (ΠΟΣΑ – ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ&ΟΤΗΣΗΣ).
Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος.

20130930-120450.jpg