ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

rub_051013

Από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 5|10|13