ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής – τα θέματα

balkoni_foto_2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 14η Οκτωβρίου 2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα Παροικίας για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο  Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 2ο  Εγκριση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης   εδαφικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Λευκών Δ- Πάρου προς χρήση στάθμευσης οχημάτων.
Θέμα 3ο   Εγκριση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης   ακινήτων προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Νάουσας.
Θέμα 4ο Εγκριση πρακτικών  ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου.
Θέμα 5ο  Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2013 στην εταιρεία  «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ– Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δ-Πάρου.                                                                                       
Θέμα 6ο    Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός  Σεπτεμβρίου 2013 στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ  Α.Ε. «για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών Δ-Πάρου.
Θέμα 7ο   Εγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δ-Πάρου (Π.Δ. 113/2010 και αρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 8ο   Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου  για την κατασκευή  του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις».
Θέμα 9ο  Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης ΕΠΑ.Λ.  Πάρου».

20130930-141611.jpg