ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | Τα θέματα

dim_simboulio
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 07/10/2013 και ώρα 19.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014 της Δημοτικής Α.Ε. “Πάρκο Πάρου”
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάρου έτους 2012
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου “Τσιμεντοστρώσεις”
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Α.Π.Ε. έργου “Πλακόστρωση δρόμου πλησίον παιδικής χαράς Αγίου Νικολάου Αλυκής”
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση αγροτικής οδού Αρχιλόχου”
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο “Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς Ν. Πάρου”
ΘΕΜΑ 8ο: Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Διευθέτηση όμβριων υδάτων δρόμου Άσπρου Χωριού”
ΘΕΜΑ 9ο: Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Αποκατάσταση επιφάνειας δρόμου στην περιοχή “Κάμπου””
ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή και έγκριση φακέλου έργου μελέτης “Αποτύπωση κτιρίων Αγροκηπίου”
ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή και έγκριση φακέλου έργου μελέτης “Φυτοτεχνική μελέτη Αγροκηπίου”
ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου “Επισκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης ΕΠΑΛ Πάρου”
ΘΕΜΑ 13ο: Επανεξέταση της με με αριθ. 237/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για χορήγηση επιδότησης αγοράς κατοικίας
ΘΕΜΑ 14ο: Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ 15ο: Αίτημα Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ
ΘΕΜΑ 16ο: Αίτημα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας της Προμήθειας στεφανιών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης
ΘΕΜΑ 18ο: Διαγραφή τελών και προστίμων βεβαιωμένων ακαθαρίστων εσόδων και τελών διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2007 (ιδ αρ. 174 Ν. 3463/2006).

20131001-195859.jpg