ΕΥΡΩΠΗ – ΕΛΛΑΔΑ | Απόφαση για τα τουριστικά πρακτορεία και το ΦΠΑ

Ειδικό καθεστώς

touristes-660_17

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΑΤΤΑ που είναι το πανελλήνιο όργανο που εκπροσωπεί τους τουριστικούς πράκτορες, δημοσιοποιήθηκε πληροφορία για απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου που αφορά στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ που ισχύει για την πώληση τουριστικών υπηρεσιών από τα γραφεία ταξιδιών. Ακολουθεί ντο σχετικό κείμενο:

«Η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα 7 κράτη μέλη (Πολωνία, Ιταλία, Τσεχία, Γαλλία, Φινλανδία, Πορτογαλία Ισπανία), δικαιώθηκαν από την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που εκδόθηκε πρόσφατα, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από τα Τουριστικά Γραφεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζονταν ότι το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. των τουριστικών γραφείων εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πωλήσεις των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους «ταξιδιώτες», δηλαδή τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η απόφαση όμως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανέτρεψε αυτή την ερμηνεία και δέχεται ότι η εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α. αφορά όχι μόνο τις πωλήσεις των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους ταξιδιώτες, αλλά και τις περιπτώσεις πωλήσεων ταξιδίων προς οποιονδήποτε «πελάτη» είτε πρόκειται για μεταπώληση είτε για κατανάλωση της υπηρεσίας από την λήπτη της. Συμφώνα με δήλωση του ΗΑΤΤΑ και της ECTAA η απόφαση αυτή θα επιφέρει εκτεταμένες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία τουλάχιστον 20 κρατών μελών στο σύνολο του Ευρωπαϊκού χώρου, δηλαδή στα 2/3 των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει πλέον να αλλάξουν την Εθνική τους Νομοθεσία για να εναρμονιστούν με την Ευρωπαϊκή.
Ο ΗΑΤΤΑ επί σειρά ετών παρακολουθούσε την υπόθεση σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και με το ευρωπαϊκό του όργανο την ECTAA.

Να σημειωθεί ότι το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. καθιερώθηκε με την οδηγία 2006/112/EC ως μετρό διευκόλυνσης του εμπορίου προκειμένου:

  • να απλοποιήσει τη λειτουργία της αγοράς
  • να ευνοήσει με ισόρροπο τρόπο, την κατανομή των εσόδων μεταξύ των κρατών μελών
  • να αντιμετωπίσει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Αν ίσχυε το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. τα ταξιδιωτικά γραφεία θα έπρεπε να εγγραφούν και να πάρουν Α.Φ.Μ. σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες. Ένα επίσης βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής του Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α. βρίσκεται στο γεγονός ότι τα έσοδα του Φ.Π.Α. κατανέμονται στον τόπο παροχής κάθε μεμονωμένης υπηρεσίας ενός πακέτου. Δηλαδή σε εκείνο/εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία γίνεται η τελική κατανάλωση. Από τη ρύθμιση αυτή ωφελούνται οι χώρες υποδοχής τουρισμού όπως η Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2002-2003 και 2010-2011 αναθεωρημένο σχέδιο οδηγίας το οποίο όμως δεν κατέστει δυνατό να υιοθετήσει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών δεδομένου ότι απαιτείται ομοφωνία.

Η ECTAA που εκπροσωπεί τον κλάδο των τουριστικών γραφείων της Ευρώπης, υποστηρίζει ένθερμα την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεωρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. με στόχο τη διατήρηση των θετικών στοιχείων και την απλοποίηση που παρέχει ήδη  το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. αλλά και την διόρθωση των όποιων ανισοτήτων και στρεβλώσεων που έχουν παρατηρηθεί».

20130930-141611.jpg