ΠΑΡΟΣ | Χρ. Βλαχογιάννης | Κώλυμα στο έργο ανάπλασης παραλιακού Παροικιάς και στο νηπιαγωγείο Αγκαιριάς

20130930-141509.jpg

ΚΙΝΔΥΝΟΣ να χαθεί η χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης του παραλιακού Παροικίας γι’ αυτή την περίοδο (2007 – 2013) και να μεταφερθεί στην περίοδο 2013 – 2020 αποκάλυψε στην τοποθέτησή του ο Χρ. Βλαχογιάννης, μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εξήγησε ότι …

… οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να μπορεί να οδηγηθεί σε δημοπράτηση, δεν έχουν τελειώσει. Απέδωσε το πρόβλημα στη γραφειοκρατία του υπουργείου πολιτισμού.
Ενημέρωσε ότι, αν δεν ληφθούν οι εγκρίσεις έως τα μέσα Οκτωβρίου, το έργο θα πάει στις καλένδες. Ζήτησε από τη διοίκηση της Περιφέρειας να συνδράμει με πίεση προς τη κατεύθυνση ολοκλήρωσης του φακέλου, αφού η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Στην Αγκαιριά

Αλλο ένα πρόβλημα που εξωτερίκευσε για πρώτη φορά δημόσια ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης είναι ότι ο εργολάβος του έργου κατασκευής του νηπιαγωγείου στην Αγκαιριά που κατασκευάζεται με χρήματα της περιφέρειας δεν προχωρά τις εργασίες εδώ και κάποιο διάστημα, αδικαιολόγητα.

20130930-141611.jpg