Προσφυγή κατοίκων για τα ακίνητα Πάρου και Αντιπάρου που μεταφέρθηκαν νύχτα για ξεπούλημα στο ΤΑΙΠΕΔ

Ενώ οι διοικήσεις των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου κοιμούνται …

 

taiped_foto

ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του συνδυασμού «Οικολογικός Άνεμος» που αποτελεί τον στηριζόμενο συνδυασμό του κόμματος των «Οικολόγων Πράσινων» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή 15|9 μία πολύ σημαντική πληροφορία για την Πάρο και την Αντίπαρο.

Οι λεπτομέρειες …

Πριν από λίγους μήνες τόσο η εφημερίδα μας «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» και ο ιστότοπος μας «www.parosnewsblog» είχαν δημοσιεύσει την πληροφορία ότι η κυβέρνηση διά απόφασης διυπουργικής επιτροπής μετέφερε ακίνητα που βρίσκονται στις Κυκλάδες στο περίφημο μνημονιακό δημιούργημα που ονομάζεται ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου). Πρόκειται για ένα «ταμείο» στο οποίο η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μεταφέρουν περιουσία του ελληνικού δημοσίου καθ’ υπόδειξη είτε της τρόικα, είτε συγκεκριμένων επιχειρηματιών, προκειμένου αυτή να εκποιείται σε όποια τιμή επιθυμούν οι όποιοι αγοραστές εμφανιστούν. Τα όποια ευτελή έσοδα, όταν προκύπτουν, πηγαίνουν κατευθείαν στις τσέπες των δανειστών με σκοπό να αποπληρώνονται τα δάνεια που έπαιρναν οι ίδιες οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ τα προηγούμενα χρόνια για να κερδίζουν οι «υμέτεροι». Είναι τα δάνεια για δρόμους, ολυμπιακούς αγώνες και όλες τις αφορμές με τις οποίες τα κόμματα αυτά κατέστρεψαν την οικονομία της χώρας προκειμένου να πλουτίζουν συγκεκριμένες οικογένειες και πολυεθνικές εταιρείες που υπεδείκνυαν οι δανειστές.

Ακίνητα στην Πάρο, όσο και στην Αντίπαρο βρέθηκαν λοιπόν στο χαρτοφυλάκιο αξιών του δημοσίου προς πώληση. Το κράτος του μνημονίου δεν έκανε καμία ερώτηση σε κανέναν τόσο σε Πάρο, όσο και σε Αντίπαρο για τα συγκεκριμένα ακίνητα. Δηλαδή τι ρόλο τυχόν διαδραματίζουν για την περιοχή στην οποία βρίσκονται, αν χρειάζονται για την ανάπτυξη καταρχάς της τοπικής οικονομίας η οποία για δεκαετίες πληρώνει φόρους στο κράτος, χωρίς ποτέ να έχει πάρει σημαντική υποβοήθηση, ισότιμη των φόρων που προσφέρει.

Αντίδραση

Και ενώ οι ηγεσίες των δήμων τόσο σε Πάρο, όσο και σε Αντίπαρο (Βλαχογιάννης, Λεβεντάκης) δεν έχουν ενδιαφερθεί καθόλου για το «ασήμαντο» θέμα, ότι στην επικράτεια τους το κράτος του μνημονίου κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να ρωτήσει κανένα, απλοί πολίτες των νησιών υπόγραψαν προσφυγή κατά της απόφασης της κυβέρνησης. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο το έκαναν, ήταν διότι τα συγκεκριμένα ακίνητα που έχουν μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να τα ξεπουλήσει αποτελούν χαρτογραφημένους υγροτόπους των δύο νησιών. Δηλαδή αποτελούν γαίες που χρησιμεύουν για την ισορροπία της φύσης στα νησιά μας.
Φύση, χάριν της οποίας οι τόποι μας διατηρήθηκαν επί χιλιετηρίδες, ενώ υπάρχουν και σήμερα και επιβιώνουν χάριν της ομορφιάς τους. Ομορφιά που δεν είναι δεδομένη και η οποία πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει «τραυματισθεί», συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια για άσκοπες καταστροφές.

Παραθέτουμε το κείμενο με βάση το οποίο προσέφυγαν οι κάτοικοι Πάρο, Αντιπάρου και Νάξου, για τα αντίστοιχα ακίνητα των νησιών:

Το κείμενο προσφυγής:

«Στις 5 Σεπτεμβρίου, εμείς οι παρακάτω αναφερόμενοι 22 κάτοικοι /επιχειρηματίες της Νάξου, της Πάρου και της Αντιπάρου υποβάλαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά:

 • της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων,
 • των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
 • του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», .

για την υπ’αριθ. Αριθμ. απόφ. 234/13 (ΦΕΚ – 1020 Β/25-4-2013), με θέμα τη μεταφορά άνευ ανταλλάγματος στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων του Ν. Κυκλάδων και ειδικότερα των νησιών Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου. Οι παραχωρηθείσες εκτάσεις είναι νησιωτικοί υγρότοποι που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, αλλά και έχουν καταγραφεί ως περιοχές CORINE και Natura. Σύμφωνα και με τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας,  αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα και προστατεύονται απευθείας από το άρθρο 24 του Συντάγματος, από την ειδική νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος (μικροί νησιωτικοί υγρότοποι) καθώς και από το ειδικό καθεστώς προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura και την οδηγία 92/43/ΕΚ για την προστασία των οικοτόπων.

Στο σκεπτικό της αίτησης περιλαμβάνονται τρεις λόγοι για την ακύρωση:

 1. Η  παράβαση των προϋποθέσεων νόμιμης νομοθετικής εξουσιοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος
 2. Η παραβίαση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης.
 3. Η παραβίαση της οδηγίας 2001/42 του ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων

Πιο αναλυτικά:

 • Σε σχέση με την παραβίαση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, τεκμηριώνεται από τους αιτούντες πολίτες ότι ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί με την προσβαλλόμενη πράξη για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους που υφίστανται από τη μεταβίβαση των επίμαχων εκτάσεων των νήσων Πάρου, Αντιπάρου και Νάξου στο ΤΑΙΠΕΔ. Αντίθετα, το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει την περιουσία του σε μια Ανώνυμη Εταιρεία «για να συμβάλει στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους», χωρίς:
  • να καθορίζει ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί, αν και όφειλε να το πράξει,
  • να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος (το οποίο επίσης εμπίπτει στην έννοια του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος όπως και η οικονομική ανάπτυξη) αλλά και την κοινωνική αποδοχή της οποιασδήποτε αξιοποίησης

Επιπλέον την περιουσία του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο δεν την έχει καν αποτιμήσει σε χρήμα πριν τη μεταβιβάσει, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζει και αντίστοιχα να δημοσιοποιήσει σε κάθε ενδιαφερόμενο, αν η οποιαδήποτε  οικονομική αξιοποίηση υπηρετεί πράγματι το δημόσιο συμφέρον.

 • Σε σχέση με την αναγκαιότητα προηγούμενης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαπιστώνεται από τους προσφεύγοντες ότι δεν γίνεται καμία αναφορά , παράλειψη η οποία υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την παντελή έλλειψη του Ελληνικού Δημοσίου να διασφαλίσει το γενικότερο δημόσιο συμφέρον από την επικείμενη αξιοποίηση των επίμαχων εκτάσεων που αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα. Μια τέτοια μελέτη, αν είχε συνταχθεί, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων  στον οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό για την αξιοποίηση των επίμαχων εκτάσεων. Με άλλα, λόγια, με την προσβαλλόμενη πράξη το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει τη δημόσια περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε χωρίς να γνωρίζει καν τι είδους αξιοποίηση θα πραγματοποιηθεί κι αν αυτή θα συνάδει με το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η  παράλειψη αυτή επίσης έχει ως αποτέλεσμα να μην προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση που απαιτούν οι διατάξεις της οδηγίας με το ενδιαφερόμενο κοινό και τους αρμόδιους φορείς και να μην έχει χορηγηθεί η σχετική πληροφόρηση, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων

Με την πρωτοβουλία μας αυτή, ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες των νησιών, προσπαθήσαμε να δώσουμε τη νομική βάση για την ακύρωση μιας απαράδεκτης απόφασης. Στην προσπάθεια αυτή, η έγγραφη συμπαράσταση κι από άλλους πολίτες και φορείς των Κυκλάδων θα συμβάλλει, μια και έχουμε δικαίωμα να προσθέσουμε με δικόγραφο πρόσθετους λόγους.

 Οι αιτούντες πολίτες:

Δημόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος Καμάρι, Πάρος
Μητρογιάννης Σπύρος Δημήτριος Πλαγιά, Πάρος
Γεμελιάρης Γιώργος Ιωάννης Παροικία, Πάρος
Παντελαίου Αντωνία Ιωάννης Αλυκή, Πάρος
Καστρουνής Σωτήρης Φώτιος Καμάρες, Πάρος
Γεωργούσης Χρίστος Ιωάννης Λεύκες
Καβάλλης Γιώργος Ιάκωβος Κώστος, Πάρος
Στυλιανιδης Στέλιος Φίλιππος Αντίπαρος
Αθανασουλιας Ευάγγελος
Σπύρος
Αντίπαρος
Καψής Άγγελος Σταύρος Αντίπαρος
Παπαϊωάννου Δάφνη
Κωνσταντίνος

 

Αντίπαρος
Κουστουμπέκη

 

Ισαβέλλα

 

Χρήστος Αντίπαρος
Κυριακοπούλου

 

Βασιλική

 

Νικόλαος

 

Αντίπαρος
Δανιηλίδης

 

Γεώργιος

 

Ιωάννης

 

Αντίπαρος
Κοντούλη

 

Τατιάνα

 

Αριστοτέλης

 

Αντίπαρος
Γεωργίου

 

Κωστής

 

Ελευθέριος

 

Αντίπαρος

 

20130905-141359.jpg