ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδριάσεις οικονομικής επιτροπής Δήμου | Τα θέματα

20130903-105419.jpg

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05/09/2013 στις 11:00 και στις 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα των ημερήσιων διατάξεων:
11:00 Θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση για τη σύνταξη σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2013.
13:00 Θα συζητηθεί η σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου έτους 2014.