Δήμος Πάρου |Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής | Τα θέματα

20130828-205431.jpg

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου θα πραγματοιποιηθεί την 6η Σεπτεμβρίου 2013  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο  Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 2ο  Καθορισμός όρων δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης εδαφικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Λευκών Δ- Πάρου προς χρήση στάθμευσης οχημάτων.
Θέμα 3ο   Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουλίου 2013 στην εταιρεία  «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δ-Πάρου.                                                                                       
Θέμα 4ο   Εγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού: Προμήθεια οικοδομικών υλικών.
Θέμα 5ο   Εγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την: προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακκουβών δημοτικής οδοποιίας.
Θέμα 6ο   Εγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου.
Θέμα 7ο   Εγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δ-Πάρου και των Νομικών Προσώπων έτους 2013.
Θέμα 8ο  Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
Θέμα 9ο  Καθορισμός όρων δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης   ακινήτων προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Νάουσας.
Θέμα 10ο Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Αυγούστου 2013 στην εταιρεία  «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δ-Πάρου.
Θέμα 11ο  Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Αυγούστου 2013 στην  εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών  Δ-Πάρου.

20130828-205610.jpg