Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς | Συνεδρίαση | Τα θέματα

20130828-205431.jpg
Συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς θα πραγματοποιηθεί, στις 30.08.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αίτημα κ. Μπάττυ Ουίλλιαμ για παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου προς εναποθέτηση μελισσιών, ερασιτεχνικής ασχολίας.
Θέμα 2ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ) κ. Χαραλάμπους Κλεονίκης
Θέμα 3ο: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
Θέμα 4ο: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων.

20130828-205610.jpg