Θέσεις για το νερό από την «Πάρος ΑΞΙΑ»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου την προηγούμενη εβδομάδα, εκτέθηκε ως θέμα το ζήτημα της πολιτικής για τους υδάτινους πόρους σε επίπεδο νησιού. Η συζήτηση δεν απασχόλησε ιδιαίτερα, ούτε είχε οργανωθεί με τέτοιο τρόπο από τη δημοτική αρχή για να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα.
Αυτό το θέμα ωστόσο, διάλεξε η αντιπολίτευση του Δήμου «Πάρος ΑΞΙΑ» (Γρ. Πρωτολάτη) για να καταθέσει απόψεις και να δώσει έμφαση, τις οποίες κοινοποίησε στη δημοσιότητα προκειμένου να πληροφορηθούν οι πολίτες. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

«Στις μέρες μας πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για την ανάπτυξη μιας περιοχής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της μια από τις βασικές προϋποθέσεις της, το νερό. Και συγκεκριμένα την εκμετάλλευση και την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Mια υδατική πολιτική πρέπει να εξασφαλίζει στόχους, ώστε η διαχείριση των υδάτων, να μην επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα και ποσότητα των υδάτινων πόρων. Γι’ αυτό δεν είναι δυνατό να σπαταλάμε το φυσικό απόθεμα νερού που ούτως ή άλλως είναι περιορισμένο και που αύριο πιθανόν να το πληρώνουμε πανάκριβα. Οφείλουμε με συγκεκριμένα έργα, όπως μικρά φράγματα να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε το νερό χωρίς να σπαταλάμε αλόγιστα τα πολύτιμα αποθέματά μας.

Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τη συλλογή βρόχινων υδάτων και να κατευθύνουμε τη χρήση τους για άρδευση οικιακών κήπων και άλλες εργασίες με χαμηλές ποιοτικές απαιτήσεις. Οφείλουμε περαιτέρω να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υδάτων του νησιού. Να ενημερώσουμε τους αγρότες, τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους σχετικά με εναλλακτικές μορφές άρδευσης και με ηπιότερη χρήση νερού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.
Επίσπευση της υλοποίησης των προβλεπόμενων στην Οδηγία 2000/60 δράσεων με ουσιαστικότερη υιοθέτηση της αρχής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των νερών σε επίπεδο νησιού.
2.
Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων.
3.
Ιεράρχηση των λύσεων με βάση το καθαρό κοινωνικό κόστος. Αυτό εκτιμάται ότι φέρνει ως προτεραιότητα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, όπως, ενδεικτικά:

  • Τιμολόγηση του νερού με βάση τον όγκο της κατανάλωσης.
  • Καταμέτρηση όλων των χρήσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
  • Έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης.

4. Απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης δεξαμενών συλλογής όμβριων υδάτων.
5.
Εύλογη είναι η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής (μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κ.λπ.) νέων τεχνικών λύσεων στον οικιακό τομέα όπως: – Διαχωρισμός δικτύου πόσιμου νερού και δημιουργία δικτύου υδάτων δευτερεύουσας χρήσης. – Συλλογή βρόχινων υδάτων και χρήση τους για άρδευση οικιακών κήπων και άλλες εργασίες με χαμηλές ποιοτικές απαιτήσεις.
6.
Εφαρμογή νέων λύσεων εναλλακτικής διαχείρισης υδατικών πόρων, (αφαλάτωση, ανακύκλωση, ,ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).
7.
Απαραίτητη είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ευαισθητοποίησης και της διαρκούς περιβαλλοντικής ενημέρωσης.
8.
Άμεση Συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Περιφέρειας .
9.
Στελέχωση της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Κυκλάδων ώστε να ασκήσουν ολοκληρωμένη διαχειριστική πολιτική.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

1. Αντικατάσταση παλαιών – προβληματικών δικτύων ύδρευσης.
2. Κατασκευή μικρών φραγμάτων για εμπλουτισμό του Υδροφόρου ορίζοντα.
3. Κατασκευή φράγματος στην περιοχή Καβάκι Παροικιάς (περιοχή ενδεδειγμένη για το σκοπό αυτό).
4. Αξιοποίηση των υδάτων στην περιοχή Δρυού.
Πάρος Αξία
Δημοτική παράταξη για την Πάρο».

20130725-123948.jpg