Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου | Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 1 Αυγούστου 2013 και ώρα 14.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης λόγω εξάντλησης αποθεμάτων καυσίμων και επείγουσας λειτουργίας των επιτροπών:

ΘΕΜΑ 1: Απόφαση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων μετά από την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
ΘΕΜΑ 2: Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
ΘΕΜΑ 3: Αντικατάσταση μελών επιτροπής επίλυσης διαφορών σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραλαβή αιτήσεων, αυτοψία και εισήγηση για παραχώρηση ή μη σύμφωνα με τα οριζόμενα εκ του νόμου.

20130725-124617.jpg