Γνώμη του Σ. Καστρουνή | Αίθουσα αναμονής στο λιμάνι της Παροικιάς

 από το Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου

paros_problita1

Στο λιμάνι της Παροικιάς το Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου σκοπεύει να κατασκευάσει αίθουσα αναμονής επιβατών περίπου 500 τ.μ,. κοντά στο σημείο που βρίσκονται σήμερα τα στέγαστρα. Συμφωνούμε με την αναγκαιότητα της αίθουσας αναμονής. Επισημαίνουμε όμως ότι η μελέτη κατασκευής θα πρέπει να λάβει υπόψη της πώς μια τέτοια αίθουσα θα λειτουργήσει και σε σχέση με την πόλη  πώς θα ενταχθεί αποσυμφορίζοντας  την κυκλοφορία στο χώρο του λιμανιού που είναι ήδη επιβαρυμένη. Στο σημείο εκείνο …


… την ώρα της άφιξης των πλοίων η κυκλοφορία από το μύλο ως τα στέγαστρα επιδεινώνεται εξαιρετικά από τους επιβάτες που περιμένουν, τα ταξί και τα αυτοκίνητα που σταματούν για να αποβιβάσουν ταξιδιώτες και τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς τον παραλιακό δρόμο. Παρεμβάσεις που γίνονται χωρίς τη γενικότερη θεώρηση του χώρου κάνουν πιο πολύπλοκα τα προβλήματα αντί να τα απλοποιούν π.χ. το στένεμα του δρόμου της Εκατονταπυλιανής.
Εκφράσαμε την άποψη πως η αίθουσα θα πρέπει να γίνει σε θέση στο λιμάνι που να αφήνει ικανό χώρο για τους ταξιδιώτες και τα αυτοκίνητα που τους μεταφέρουν, ώστε  να μην επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της πόλης. Θα μπορούσαν να υπάρξουν προτάσεις και να γίνει μια γόνιμη συζήτηση, αλλά τις απόψεις μας και τους προβληματισμούς μας οι κύριοι του Λιμενικού Ταμείου απαξιούν να ακούσουν. Και ακόμη περισσότερο φαίνεται ότι η Παροικιά για αυτούς είναι απλά ένα διακομιστικό κέντρο για επιβάτες και οχήματα και όχι μια πόλη με τη δική της ζωή και λειτουργία.

Καστρουνής Σωτήρης 
Δημοτικός σύμβουλος  Κ.Ε.Π. Πάρου