Αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς με πρόγραμμα επιδότησης | Από αύριο και μέχρι 2 Αυγούστου

 Δείτε προϋποθέσεις

 

paidikoi_stathmoi

Ξεκινά από αύριο Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 η υποβολή αιτήσεων για την έν­ταξη στους βρεφικούς – παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»  για το έτος 2013– 2014. Οι αιτήσεις συμμετοχής διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ισ­τοσελίδες …


… της Ε.Ε.Τ.Α.Α (http://www.eetaa.gr  και http://www.eetaa1.gr/index1.html) και μπορούν να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., συ­νοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αποστολής  είναι η Παρασκευή 2 Αυγούστου και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης του ταχυδρομείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους καθώς και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία. Για την ένταξη στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις πα­ρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα  ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Έλληνες και Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαποί και αλ­λοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
β) Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι ή αυ­τοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ή είναι άνεργοι, και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή είναι άνεργοι και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσ­κλησης.
γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
δ) Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για δικαιούχους που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 ευρώ για 3 ή 4 παιδιά και 40.000 ευρώ για 5 παιδιά και άνω. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα όπως αποτυ­πώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Ο Υπουργός Εργασίας και βουλευτής Κυκλάδων Γ. Βρούτσης

Ο Υπουργός Εργασίας και βουλευτής Κυκλάδων Γ. Βρούτσης

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης: «Σήμερα, ξεκινά η υλοποίηση ενός προγράμματος που έγινε εφικτό έπειτα από επίπονες και συνεχείς προσπάθειες, σε όλη την προηγούμενη περίοδο. Για μας, παραμένει σταθερά στο επίκεντρο του εν­διαφέροντός μας η ελληνική οικογένεια και γι’ αυτό εκφράζουμε την ικα­νοποίησή μας από το γεγονός ότι με την διασφάλιση των απαραίτητων πό­ρων, που ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ, επιλύθηκε ένα κρίσιμο ζήτημα που θα ωφελήσει πάνω από 60.000 οικογένειες. Όπως έχουμε ήδη δηλώ­σει, προσπαθούμε καθημερινά έτσι ώστε και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ να διατίθεται για την ανακούφιση της ελληνικής οικογένειας σε μια περίοδο κατά την οποία δοκιμάζεται».

Επίσης, ο υφυπουργός  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου με αφορμή το γεγονός αυτό δήλωσε:
«Μέσα στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες για τη χώρα  καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη στήριξη των αδύναμων οικογενειών. Το πρόγ­ραμμα  εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στοχεύει στη στήριξη των εργαζόμενων γονιών αλλά και των ανέργων με την ένταξη των παιδιών τους στις δομές προσχολικής αγωγής προκειμένου να αναζη­τήσουν ευκαιρίες απασχόλησης».

20130719-222654.jpg