Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

rub_200713

Ζωγραφική γελοιογραφία του Μ. Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 20|07|13