Συνεργασία «Βελέντζειου» με τη νέα διοικούσα του Κέντρο υγείας

Συζητήθηκε «μνημόνιο συνεργασίας» με το Υπουργείο Υγείας
για την απρόσκοπτη λειτουργία του αεροπλάνου – ασθενοφόρου Πάρου

kentro_ygeias3
Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 13/07/2013 του διοικητικού συμβουλίου του Βελέντζειου Ιδρύματος Πάρου. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί και μετείχε η νεοδιορισθείσα Διοικούσα Επιτροπή του Κ.Υ. Πάρου αποτελούμενη από τους: Πρόεδρο Ιωάννη Καρασαντέ, Επιστημονικό Δ/ντής Βασίλειο Παναρίτη, Μέλος Φραγκίσκο Βελέντζα. Τα θέματα που εκτέθηκαν στη συνεδρίαση ήταν:

• Παρουσιάστηκε το πρόσφατο μνημονίο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας / Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας και του Βελέντζειου Ιδρύματος, που εκπονήθηκε σε συνέχεια και κατ’ επέκταση του ήδη υπάρχοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου, με σκοπό την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών επειγόντων περιστατικών από το Κέντρο Υγείας Πάρου με το ασθενοφόρο αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, συνοδεία ειδικευμένου ιατρού που θα διατεθεί από το Ίδρυμα ενόψει της επαναλειτουργίας του αεροσκάφους.
Αναλύθηκε το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η επιχειρησιακή διάθεση του ειδικευμένου ιατρού-συνοδού (σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ιπτάμενων ιατρών του ΕΚΑΒ), για την συνεχή και σε 24ωρη βάση, ιατρική κάλυψη/ συνοδεία των πτήσεων αεροδιακομιδών επειγόντων περιστατικών με το ασθενοφόρο αεροσκάφος του Ιδρύματος, καθώς και η διάθεση από το Ίδρυμα του ιατρού στο ΚΥ Πάρου για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όποτε χρειάζεται και όπως προβλέπεται  στον ισχύοντα  νόμο 4025/2011 για την λειτουργία των Κέντρων Υγείας.

• Κατατέθηκε πρόταση από το ΔΣ του Βελέντζειου με αναλυτική ενημέρωση από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Ιδρύματος για την προοπτική χρηματοδότησης του ΚΥ Πάρου από το Ίδρυμα, ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές  σε επίπεδο μηχανογραφικού εξοπλισμού και προγραμμάτων για την  δημιουργία Οικονομικής Υπηρεσίας, με ουσιαστικό στόχο την οικονομική αυτοτέλεια του ΚΥ Πάρου, εγχείρημα που, αν υλοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει οριστικά και αποτελεσματικά τις πάγιες και έκτακτες οικονομικές ανάγκες του και θα διευκολύνει τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών και ιατρικών υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα αυτοδιαχείρισης υγειονομικών μονάδων.
Υπήρξε επιτυχής και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας, καθώς και υποβολή και κατάθεση προτάσεων από μέρους του Ιδρύματος για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΥ Πάρου (σε επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών, στελέχωσης, αλλαγής οργανογράμματος ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, λειτουργία ασθενοφόρου και διασωστών του παρ/τος ΕΚΑΒ Πάρου κ.α.)

• Η Διοικούσα Επιτροπή του Κ.Υ. Πάρου κατά την κοινή συνεδρίαση υπέβαλε αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση από το Βελέντζειο, για την αγορά αναλωσίμων υλικών, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι αυξημένες ανάγκες/ελλείψεις για τον μήνα Αυγούστο του 2013.
Όπως διαπίστωσε και η νέα ΔΕ του ΚΥ Πάρου, δεν είχαν γίνει από την πλευρά του ΚΥ Πάρου, εγκαίρως, οι διαδικασίες για την προμήθειά τους. Το αίτημα έγινε δεκτό και θα ικανοποιηθεί άμεσα από το Ίδρυμα τηρώντας βέβαια τις προβλεπόμενες διαδικασίες χρηματοδότησης και εκταμίευσης.
Αναφορικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος επισημάνθηκε για μία ακόμη φορά προς την ΔΕ του ΚΥ Πάρου ότι η χρηματοδότησή του από το Ίδρυμα δεν είναι ο μόνος καταστατικός σκοπός στον τομέα της υγείας και ότι ο ρόλος του Ιδρύματος αναφορικά με την λειτουργία του ΚΥ Πάρου είναι επικουρικός και κατά περίπτωση και δεν έχει μόνιμο και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Τονίσθηκε ότι σε καμία περίπτωση το Βελέντζειο Ίδρυμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει το Κράτος σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας.
Υπενθυμίσθηκε και υπογραμμίστηκε στην νέα ΔΕ του ΚΥ Πάρου ότι το συνολικό ποσό που έχει ήδη διατεθεί επί σειρά ετών στο ΚΥ Πάρου από το Βελέντζειο Ίδρυμα ανέρχεται περίπου στο ύψος των 900.000,00 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και το ποσό που αφορά την αγορά και την λειτουργία του ασθενοφόρου αεροσκάφους του Ιδρύματος από το έτος 2007 μέχρι και προσφάτως, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει ότι το Ίδρυμα, επί σειρά ετών, συνδράμει ενεργά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στον τομέα της υγείας της Πάρου.
Τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν με σχετική ανακοίνωση από τη διοίκηση του «Βελέντζειου» Ιδρύματος στις 17|07|13.

20130715-232539.jpg