Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

rub_130713
Ζωγραφική γελοιογραφία του Μ. Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 13|07|13