Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουλίου 2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
– Εγκριση πρακτικών δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων Δήμου  Πάρου και των Νομικών του Προσώπων.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι  τα αποθέματα των υγρών καυσίμων  Δήμου Πάρου και Νομικών του Προσώπων είναι ελάχιστα.