Ο Μιχάλης Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

rub_290613

Ζωγραφική γελοιογραφία του Μ. Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 29|06|13