Ο Μιχάλης Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα …

rub_220613

 

Ζωγραφική γελοιογραφία του Μιχάλη Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 22|06|13