Εκβιάζουν τους πολίτες για φόρους και χαράτσια…

ktirio_limenikou_peiraias

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 15|06|13

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο διέρρευσε στα µνηµονιακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης ο νέος εκβιασµός τραπεζών, κράτους, τρόικα ότι θα απελευθερώσουν µε νόµο της κατασχέσεις, δήθεν για να κινηθεί η αγορά ακινήτων. Αυτή τη µπούρδα ποιος µπορεί να τη στηρίξει θεωρητικά; Ποιος θα κερδίσει από σπίτια που χτίστηκαν µε κάποια αξία, όταν θα πουλιούνται στο σφυρί τσάµπα; Σε κάθε περίπτωση, ενώ οι Έλληνες εκβιάζονται να ξεπουληθούν για να πληρώσουν την κρίση που δηµιούργησαν αυτοί που σήµερα ζητούν να τους την πληρώσουµε, η κυβέρνηση κρύβει και δεν απαντά τι γίνεται µε την φορολόγηση των εφοπλιστών. Το θέµα αναδείχθηκε ύστερα από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί το σχετικό κείµενο:


Προς τους  κ.κ. Υπουργούς

  • Οικονοµικών
  • Ναυτιλίας & Αιγαίου

Θέµα: Κατάθεση επιστολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαντήσεων της Ελληνικής κυβέρνησης, στα ερωτήµατα που αυτές θέτουν, για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιρειών.

«Στις 10 Δεκεµβρίου του 2012, καταθέσαµε την µε αριθµό 4962/443 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τα Υπουργεία Οικονοµικών, Ανάπτυξης/ Ανταγωνιστικότητας/  Υποδοµών/  Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας/ Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις απαντήσεις της Ελληνικής κυβέρνησης σε ερωτήµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιρειών.

Στην απάντησή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, αφού απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήµατα που θέσαµε, µας ενηµέρωσε για τις επιστολές που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα έγγραφα που απέστειλε προς το Υπουργείο Οικονοµικών, οι Υπηρεσίες του οποίου είχαν την ευθύνη να διαµορφώσουν την απάντηση των Ελληνικών Αρχών. Αν και ζητήθηκε η κατάθεση των εν λόγω επιστολών και κάθε σχετικού εγγράφου, αυτή ποτέ δεν έγινε, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο, όπως αναφέρθηκε έχει την τελική ευθύνη για τη διαµόρφωση των απαντήσεων της χώρας, επίσης δεν κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα που ζητήθηκαν, ούτε καν απάντησε στην ερώτησή µας, ως όφειλε.

Τα θέµα της ουσιαστικής συµβολής της ναυτιλίας στην οικονοµία, το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω της οξυµένης κρίσης που έχει οδηγήσει τα λαϊκά στρώµατα στη φτώχεια και στην απόγνωση, θέτει αντικειµενικά στο δηµόσιο διάλογο την ανάγκη επαναξιολόγησης των φοροαπαλλακτικών καθεστώτων του εφοπλισµού, µε κριτήριο τη συνταγµατική επιταγή της δίκαιης αναλογικότητας στα δηµόσια βάρη. Αυτό το δηµόσιο διάλογο, η κυβέρνηση, όχι µόνο αρνείται να τον ανοίξει µε έναν οργανωµένο τρόπο, αλλά αντίθετα, προσπαθεί να «αποσύρει» από τη δηµόσια σφαίρα κάθε τι που σχετίζεται µε τη φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου και να το διαχειριστεί «εν κρυπτώ», σε συνεργασία µε τους έλληνες εφοπλιστές.

Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. ενεργοποιείται και από την πίεση πολλών και ανταγωνιστικών συµφερόντων, η τελική διαµόρφωση των θέσεων της Ελλάδας θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες διαφάνειας. Ειδικότερα, τόσο για τα θέµατα της φορολόγησης, όσο και για µια σειρά άλλα  ζητήµατα που επηρεάζουν την ελληνική ναυτιλία και η αναθεώρησή τους αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι βουλευτές και τα κόµµατα θα πρέπει να έχουν πλήρη ενηµέρωση.

Με βάση τα παραπάνω, αιτούµεθα την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων, τα περισσότερα εκ των οποίων αν και τα έχουµε ξαναζητήσει δεν µας δόθηκαν:

-Την µε στοιχεία COMP/F2/MM/JMH/ae– D*2011/11635/4-11-2011 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισµού) που περιήλθε στη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΔΝΠΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε θέµα «Ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας / Πιθανή µείωση της συναφούς µε την εργασία κόστους για τους ναυτικούς / άλλα πιθανά µέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών» και το µε αριθ. πρωτ. 3131.67/2011/23-12-2011 της ΔΝΠΑ προς τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονοµικών.

-Την µε στοιχεία COMP/F2/MM/AK/DA*2012/076565/31-7-2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισµού), µε θέµα «Απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος και ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, καθώς και ορισµένα συµπληρωµατικά µέτρα υπέρ της θαλάσσιας ναυτιλίας και συναφών κλάδων» (SA 33828/(2012/E), καθώς και την COMP/F2/MM/AK LBda-

D*2012/083832/17-8-2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισµού), µε θέµα «Πιθανή µείωση του συναφούς µε την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και άλλα πιθανά κρατικά µέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών» (SA.33828(2011/CP)).

-Το µε αριθ. πρωτ. 3122.47/05/12/26-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο απεστάλη στο Υπουργείο Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο.

– Την µε στοιχεία COMP/F2/MM/AK/ad/D*2013-022422/07-03-2013 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισµού), µε θέµα «Ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, µείωση του συναφούς µε την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και λοιπά κρατικά µέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών» (SA.33828 (2012/E και 2011/CP) καθώς και την µε στοιχεία COMP/F2/AK/EE/ad/D82013-034579/09-04-2013 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισµού).

– Όλα τα έγγραφα που απέστειλε το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και γενικότερα οι ελληνικές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απάντηση στις ανωτέρω αναφερόµενες επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα παραρτήµατα τους.

– Άλλα έγγραφα που περιλαµβάνονται στην αλληλογραφία µεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε τις ανωτέρω αναφερόµενες επιστολές (πχ αιτήσεις παράτασης των προθεσµιών για τις απαντητικές επιστολές). Επίσης, οι κύριοι Υπουργοί, παρακαλούνται για την κατάθεση του συνόλου των εγγράφων της αλληλογραφίας, µεταξύ των επιµέρους υπηρεσιών και των φορέων του ελληνικού κράτους, που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου των απαντητικών επιστολών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε άλλο δηµόσιο έγγραφο, που σχετίζεται µε την ερευνώµενη υπόθεση.

Οι καταθέτοντες βουλευτές:

Θοδωρής Δρίτσας Α΄ Πειραιά και Νησιών, Δ. Γάκης Δωδεκανήσου, Γιάννης Δραγασάκης Β΄ Αθήνας, Αγνή Καλογερή Σάµου, Γιώργος Σταθάκης Χανίων, Δ. Στρατούλης Β΄ Αθήνας, Νίκος Συρµαλένιος Κυκλάδων, Ευκλείδης Τσακαλώτος Β΄ Αθήνας.

20130624-100003.jpg