Γενική Συνέλευση Συντονιστικού Υγείας | 3 Ιουνίου

Βαρύ το «Κατηγορώ» για τον δήμαρχο Αντιπάρου
ΜΑΣ ΔΟYΛΕΥΕ Ο ΛΕΒΕΝΤAΚΗΣ;
Στη σέντρα από τη «Λαϊκή Σπείρωση» Πάρου

20130624-095912.jpg

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 08|06|13
ΜΕ αφορµή την πρόσφατη ανακοίνωση του δηµάρχου Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκη ότι αναζητά ιδιωτική εταιρεία για να αναλάβει την διακοµιδή ασθενών, και µε δεδοµένο ότι ο ίδιος είχε αναλάβει την ευθύνη της συµµετοχής στους αγώνες των πολιτών Πάρου – Αντιπάρου για την εξασφάλιση συνθηκών δηµόσιας υγείας για τα νησιά µας οι οποίοι έγιναν το Χειµώνα και συνεχίζουν, η δηµοτική παράταξη της µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου Πάρου «Λαϊκή Συσπείρωση» δηµοσιοποίησε ανακοίνωση µε την οποία καταγγέλλει τη στάση του. Ακολουθεί το σχετικό κείµενο:

«Αντίπαρος: Οι διακοµιδές στα χέρια των ιδιωτών!
Σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) σε συνεργασία µε τον Δήµο καλεί τις ενδιαφερόµενες εταιρείες να αποστείλουν µέχρι τις 31η Μαϊου τις προσφορές τους για οµαδική ασφάλιση επείγουσας µεταφοράς σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας για τους κατοίκους του νησιού.
Έτσι µετά την Τήνο, την Σέριφο, και την Νάξο που έχουν υπογράψει συµβόλαιο µε την Interamerican για αεροδιακοµιδές στην περίπτωση που το ΕΚΑΒ αδυνατεί να προσφέρει υπηρεσίες, σειρά τώρα έχει η Αντίπαρος.
Για άλλη µια φορά θα το επαναλάβουµε. Η µη ανάπτυξη του ΕΚΑΒ σε πανελλαδική κλίµακα, σε συνδυασµό µε τις τροµακτικές ελλείψεις υποδοµών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και στα νοσοκοµεία δίνει τη δυνατότητα, µε πρωταγωνιστές τις τοπικές διοικήσεις, να ανοίγονται νέοι διάδροµοι επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως αυτός των αεροδιακοµιδών.
Το ζήτηµα όµως εδώ είναι άλλο. Πως είναι δυνατόν ο Δήµαρxος της Αντιπάρου να συµµετέχει στις ενέργειες του Συντονιστικού για την επίλυση των προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζουµε και την ίδια ώρα να προκηρύσσει διαγωνισµό για την ιδιωτικοποίηση των διακοµιδών;
Πως συµβιβάζεται ο αγώνας για ένταξη του δικού µας Υγειονοµικού αεροσκάφους σε κρατικό φορέα, µε έδρα την Πάρο, για την οριστική επίλυση των διακοµιδών, µε την παραπάνω ενέργεια; Για ποιό λόγο ανεβήκαµε στην Αθήνα και βροντοφωνάζαµε; Ο ίδιος δεν συµφώνησε µε τους στόχους του ψηφίσµατος του Δεκεµβρίου και µε όλες τις άλλες κινητοποιήσεις; Άλλα στα λόγια και άλλα στην πράξη; Και πως µπορεί κάποιος να το εκλάβει αυτό; Ως διαφωνία, ως υποκρισία, ως αναδίπλωση, ως εµπαιγµό, ως διγλωσσία, ως υπαναχώρηση ή ως διάσπαση;
Δεν πιστεύει ο Δήµαρχος ότι οφείλει µια απάντηση σε όλα τα παραπάνω για να δούµε επιτέλους ποιός είναι µε ποιόν; Διότι µπορεί να ισχύει ότι «Οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου δεν είναι συντεχνία, παλεύουν για Δηµόσια και Δωρεάν Υγεία», αλλά πως συµβάλουµε πρακτικά στην επίτευξη του παραπάνω; Και εδώ δεν χωράνε µισόλογα. Ναι µεν αλλά. Χρειάζεται ξεκάθαρη άποψη και θέση εδώ και τώρα.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ»

Η ανακοίνωση
που είχε προκαλέσει

Ενώ από τον προηγούµενο Σεπτέµβριο οι πολίτες Πάρου – Αντιπάρου κατάλαβαν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης και των µνηµονίων τα ελάχιστα κεκτηµένα τόσων χρόνων στον τοµέα των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας θα φθίνουν, αποφάσισαν να συµµετέχουν µαζικά και αποφασιστικά σε κινητοποιήσεις διεκδίκησης.
Αρκετοί ήταν οι πολίτες της Αντιπάρου που συµµετείχαν στις συναντήσεις προετοιµασίας το Φθινόπωρο του 2012, αλλά ακόµη περισσότεροι ήταν εκείνοι που συµµετείχαν στο ταξίδι και τη διαδήλωση της Αθήνας στις αρχές Φεβρουαρίου του 2013. Όπως στην Πάρο έτσι και στην Αντίπαρο οι δήµαρχοι των δύο νησιών Βλαχογιάννης και Λεβεντάκης «σύρθηκαν» πίσω από τη δυναµική των απαιτήσεων των πολιτών των νησιών µας και συµµετείχαν και αυτοί στις δράσεις του Συντονιστικού Φορέων. Οργάνου υπό την αιγίδα του οποίου κινούνται οι εξελίξεις στον τοµέα υγείας των νησιών µας τον τελευταίο χρόνο.
Ξαφνικά ο δήµαρχος Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης άρχισε να µην παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Από την Πάρο και εντός των συνεδριάσεων του Συντονιστικού, τα µέλη δεν είχαν αντιληφθεί για ποιο λόγο ο Γ. Λεβεντάκης εδώ και κάποιο καιρό δεν συµµετείχε στις εξελίξεις, µέχρι που δηµοσιοποιήθηκε η ανακοίνωση που ακολουθεί:
«Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) µε τη συνεργασία του Δήµου προτίθεται να προβεί στην ασφάλιση των κατοίκων του νησιού µας για επείγουσα µεταφορά λόγω ατυχήµατος ή ασθενείας µε οποιοδήποτε διαθέσιµο µέσο.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενες εταιρείες ή φορείς να αποστείλουν µέχρι την 31η Μαΐου 2013 τις προσφορές τους για οµαδική ασφάλιση επείγουσας µεταφοράς σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας για τους κατοίκους της νήσου Αντιπάρου, οι οποίοι ανέρχονται σε 1.200 άτοµα».
Ο δήµαρχος Αντιπάρου αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόµο τον οποίο έχουν χαράξει και άλλοι δήµαρχοι των Κυκλάδων προκειµένου να φανούν αρεστοί στους πολίτες. Με έναν πολύ εύκολο τρόπο, υπογράφοντας ένα συµβόλαιο, συµµετέχουν εν γνώσει τους ή εν τη αφελεία τους στην ιδιωτικοποίηση του δικτύου αεροδιακοµιδών και άλλων διακοµιδών στις νησιωτικές περιοχές. Κάνουν το χατίρι ιδιωτών που επιδιώκουν για χρόνια να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους αναντικατάστατα αναγκαίες στον χώρο του νησιωτικού τουρισµού. Η «µεσοβέζική» περίοδος που τώρα περνάµε, θα περάσει πολύ γρήγορα µε κατεύθυνση τα χειρότερα.
Σε λίγο καιρό ο υπουργός υγείας θα βγάλει σε διαγωνισµό τις µεταφορές ασθενών από νησιά µε το επιχείρηµα ότι οι µισοί δήµαρχοι έχουν ήδη συµβάσεις µε ιδιωτικές εταιρείες. Στη συνέχεια θα προκύψει µία εντολή από το υπουργείο εσωτερικών ο επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου να µην επιτρέπει την δαπάνη από δήµους για την πληρωµή των ασφαλίστρων και τότε ο µοναδικός δρόµος θα είναι οι πολίτες των νησιωτικών περιοχών να πληρώνουν για τις µεταφορές υγείας από την τσέπη τους, αφού το ΕΚΑΒ θα έχει διαλυθεί ως µη αναγκαίο, λόγω ιδιώτη. Άλλωστε και ο κάθε δήµαρχος Λεβεντάκης που τώρα αποφασίζει να πληρώνει τα ασφαλιστικά συµβόλαια, από την τσέπη των δηµοτών τα πληρώνει, δηλαδή από το δηµοτικό ταµείο.
Έτσι, οι δηµότες των νησιών πληρώνουν ακόµα ένα «χαράτσι» για την υγεία τους. Προς το παρόν µε έµµεσο τρόπο, σε λίγο µε άµεσο τρόπο.

Γενική Συνέλευση
Συντονιστικού

Όλα τα παραπάνω αναδείχθηκαν στην Γενική Συνέλευση του Συντονιστικού Φορέων για την Δηµόσια Υγεία που πραγµατοποιήθηκε προκειµένου το όργανο να κάνει τον απολογισµό του και να πάρει αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί από εδώ και εµπρός.
Η Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε στις 3|6 το απόγευµα στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου Πάρου. Από το περιβάλλον του Δήµου όλες τις προηγούµενες ηµέρες γινόταν προσπάθεια να υπονοµευτεί το όργανο.
Η τακτική που ακολούθησαν ήταν η διασπορά φηµών, οι επιθέσεις «τρίτων» εναντίον µελών του Συντονιστικού και µηχανορραφία της διαίρεσης και διχόνοιας µεταξύ των µελών του φορέα. Όλα αυτά έπεσαν στο κενό. Μετά από µία πολύωρη συζήτηση, τα µέλη του Συντονιστικού ακόµα και µε κάποιες διαφωνίες που διευθετήθηκαν µε αµοιβαίες υποχωρήσεις, συµφώνησαν σε όλα σχεδόν τα ζητήµατα και τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί.
Έτσι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα γίνει προετοιµασία και προεργασία προκειµένου από Σεπτέµβριο να ξεκινήσουν νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις εφόσον δεν θα έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήµατα για γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και ΕΚΑΒΙΤΕΣ καθώς και να πετά απρόσκοπτα το Βελέντζειο αεροπλάνο. Γι’ αυτά τα ζητήµατα θα επιδιωχθούν άµεσα νέες επαφές µε τους αρµόδιους φορείς του κράτους µε κορυφαίο στόχο την άσκηση πίεσης προς τον υπουργό υγείας.
Σηµειώνεται ότι από τα αιτήµατα του Χειµώνα έχει ικανοποιηθεί µόνο η αποστολή ενός γιατρού, αλλά επικουρικού και όχι µόνιµου. Ο παιδίατρος που είχε επίσης αναλάβει διορισµό, τελικά δεν θα έρθει διότι ήταν Συριακής καταγωγής και εκτιµάται ότι έχει εγκλωβιστεί στη χώρα του, στην οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εµφύλιος πόλεµος. Η θέση θα επαναπροκηρυχθεί.
Η απόφαση για την πρόσληψη αποκλειστικού γιατρού για να πετά συνεχώς χωρίς τη συνδροµή γιατρών του Κέντρου Υγείας το Βελέντζειο αεροπλάνο έχει προωθηθεί στην περιφέρεια για έγκριση, από την οποία εδώ και ένα µήνα δεν έχει επιστρέψει.
Τέλος, σηµειώνεται ότι ανάµεσα στις αποφάσεις που επικυρώθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Συντονιστικού ήταν να πραγµατοποιηθεί δηµοψήφισµα για να κατατεθεί η γνώµη των Παριανών πολιτών σε βασικά θέµατα γύρω από τα προβλήµατα που έχει επιφέρει η κρίση στο νησί.
Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα για τη συνεργασία µε άλλα νησιά για κοινές δράσεις διεκδικήσεων, στο επίπεδο πολιτών και φορέων και όχι κατ’ ανάγκη µε δήµους και δηµάρχους, πόσο µάλλον µε αυτούς που έχουν επιλέξει τον δρόµο της ιδιωτικοποίησης του τοµέα υγείας των νησιών.

Το αστείο

Το Συντονιστικό απασχολήθηκε µε την απαράδεκτη στάση του δηµάρχου Αντιπάρου και την επιλογή του για ιδιωτική ασφάλιση, όσο αφορά τις µεταφορές ασθενών. Όλα τα µέλη της συνεδρίασης καυτηρίασαν και καταδίκασαν τη στάση Λεβεντάκη. Ξέχασαν όµως ότι ο δήµαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης ο οποίος συµµετείχε στη συνεδρίαση, κατά τη χειµερινή περίοδο προώθησε µετά µεγάλης επιµονής την ιδιωτική ασφάλιση των µαθητών των σχολείων της Πάρου.
Ο Χρ. Βλαχογιάννης βέβαια, πέρασε στην «µούγκα» το συγκεκριµένο σηµείο της συνεδρίασης, ευτυχής που δεν τον «κάρφωσε» κανείς από τη συνέλευση.
Η γνωστή πολιτική υποκρισία και βλοχοπονηριά.

20130624-100003.jpg