Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου | Τα θέματα

 

dim_simboulio

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.
ΘΕΜΑ 2: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 3: Απόφαση για προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση και μίσθωση χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Λευκών.
ΘΕΜΑ 4: Αίτημα Λάμπρου Ιουλίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.
ΘΕΜΑ 5: Αίτημα Γεωργίου Κυνηγόπουλου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.

ΘΕΜΑ 6: Παραχώρηση χώρων για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων & τραπεζοκαθισμάτων.
ΘΕΜΑ 7: Παραχώρηση δημοτικών χώρων για εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων.
ΘΕΜΑ 8: Αίτημα Σκλαβούνου Ευστρατίου για γνωμοδότηση λειτουργίας γραφείου
ενοικιάσεως μοτοσικλετών άνω των 50 cc.
ΘΕΜΑ 9: Διακοπή συνδρομής στο περιοδικό «Επιθεώρηση ΙΚΑ ασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου»
ΘΕΜΑ 10: Αίτηση Paros Α.Ε. για βεβαίωση πλάτους δρόμου και κοινοχρησίας οδού.
ΘΕΜΑ 11: Αίτηση  Σκαλτσογιάννη Αλεξάνδρας για βεβαίωση πλάτους δρόμου και κοινοχρησίας οδού.

20130619-001205.jpg