Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς | Τα θέματα


milos_limani_paros
Συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20.6.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1: Συζήτηση και προτάσεις για τον εορτασμό της 15ης Αυγούστου.
Θέμα 2: Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων γεφυριού όπισθεν αλσυλλίου Εκατονταπυλιανής.
Θέμα 3: Αίτημα κ. Σκλαβούνου Ευστρατίου για χορήγηση βεβαίωσης χρήσης μοτοσικλετών άνω των 50cc.
Θέμα 4: Αίτημα Κ. Πέϊκου Γεωργίου για χορήγηση τηλεχειριστήριου  της μπάρας εισόδου στην Πλατεία Μ. Μαυρογένους προς εξυπηρέτηση της επιχείρησής του.
Θέμα 5: Αίτημα κας Μενδεσίδη Ζλάτας για παραχώρηση χρήσης παραλίας προς ενοικίαση θαλάσσιων παιχνιδιών για παιδιά.
Θέμα 6: Αίτημα κ. Δαφερέρα Αντωνίου για παραχώρηση χρήσης παραλίας προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Θέμα 7: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ) ΚΑΚΑΟ Ο.Ε.
Θέμα 8:
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΚΙΡΚΟΡ
Θέμα 9: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ) Ν.Ο.Π.
Θέμα 10:
Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Θέμα 11: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης  μουσικών οργάνων.

20130611-132810.jpg