Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου | Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑ 1: Απογραφή και τεκμηρίωση υγροτόπων Πάρου από τη WWF.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου .
ΘΕΜΑ 3: Απόφαση για αγορά από το Δήμο Πάρου του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση τοποθέτησης μηχανήματος αυτόματης πώλησης εισιτηρίων ΚΤΕΛ.
ΘΕΜΑ 5: Αίτημα Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Πάρου για παραχώρηση χώρου προς διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
ΘΕΜΑ 6: Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι – Λάκκοι (Μαράθι) Δημοτικής Κοινότητας Πάρου».
ΘΕΜΑ 7: Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ 8: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση πεζοδρομίου Εκατονταπυλιανής σύμφωνα  με την κυκλοφοριακή μελέτη».
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές – Σαρακίνηκο της Δημοτικής Κοινότητας Ναούσης».
ΘΕΜΑ 10: Απόφαση για έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 11: Απόφαση για δημιουργία θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων στην Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς».
ΘΕΜΑ 12: Αφαίρεση εμποδίων (κολωνάκια) στην Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, έναντι καφέ «ΜΕΛΙΝΟΣ».
ΘΕΜΑ 13: Απόφαση παύσης κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής οχημάτων του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.
ΘΕΜΑ 14: Έγκριση φιλοξενίας δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων, πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 15: Έγκριση παράθεσης κερασμάτων και αναμνηστικών δώρων στους φοιτητές του Indianapolis University, πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 16: Ανάκληση απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Maje Fankhauser.
ΘΕΜΑ 17: Γνωμοδότηση επί οριοθέτησης ρέματος Αγίου Ανδρέα στη θέση «Λυγαριά» της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας νήσου Πάρου, πλησίον ιδιοκτησίας Αναστασόπουλου Στέφανου.
ΘΕΜΑ 18: Αίτημα Κεφάλα Αυγουστίνου για παραχώρηση δημοτικού μηχανήματος προς κοπή φοίνικα.
ΘΕΜΑ 19: Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50cc στον κ. Παναγιώτη Κονδύλη.
ΘΕΜΑ 20: Εξέταση αιτημάτων Αντωνίου Στέλλα και Μπουτσάκη Γεωργίας  για κοπή δένδρων.
ΘΕΜΑ 21: Απόφαση για κοπή δένδρου  στο 1ο   Ενιαίο Λύκειο Παροικίας.
ΘΕΜΑ 22: Επιχορήγηση Χορευτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου.

20130611-213122.jpg