Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου | Τα θέματα

ambelas

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού λιμενικού Ταμείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1: Χάραξη χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένος Παροικίας.
ΘΕΜΑ 2: Χάραξη χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένος Νάουσας.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Λ. Ταμείου.

ΘΕΜΑ 4:
Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών.
ΘΕΜΑ 5: Απόφαση Δωρεάς παραχώρησης αναρροφητικούΣαρώθρουστονΔήμοΠάρου.
ΘΕΜΑ 6: Απόφαση τοποθέτησης Ηλεκτρικών μπαρών σε λιμενικές ζώνες.
ΘΕΜΑ 7: Έκδοση άδειας άσκησης  επαγγέλματος  πωλητή  στάσιμου εμπορίου.

20130611-215756.jpg