Απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου

dim_simboulio

Ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012.