Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου | Τα Θέματα

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Άνδρο στις 13 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Andros Holiday», στην περιοχή Γαύριο της
Άνδρου, με θέματα :


ΘΕΜΑ 1:
Επικύρωση πρακτικών της 8ης/25-5-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ
Δήμου Άνδρου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής: κ. Ίσσαρης Κωνσταντίνος.
ΘΕΜΑ 3: Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής: κ. Μακρυωνίτης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 4: Προτάσεις διαμόρφωσης περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
Εισηγητής: κ. Βουτσίνος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5: Χωροταξικό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιά του Νοτίου
Αιγαίου. Η εξειδίκευση της Άνδρου.
Εισηγητής: κ. Μακρυωνίτης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 6: Αντικειμενικές Αξίες
Εισηγητής : κ. Πουσσαίος Γεώργιος – κ. Χατζηδιάκος Φώτιος.
ΘΕΜΑ 7: Τροποποίηση Π/Υ και Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου.
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος.
ΘΕΜΑ 8: Λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από την λειτουργία των ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ και ΒΙΟΚΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: κ. Πουσσαίος Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 9: Έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης
15.350 τ.μ. στη θέση «Γκντα ή Αγιά» του Δήμου Τήνου του Χρήστου
Φιοράντη.
Εισηγητέςς: κ. Πουσσαίος Γεώργιος – κ. Μάνθος Βίλλας.
ΘΕΜΑ 10: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την απομάκρυνση του Ε/Γ – Τ/Ρ «STROVILI» από τη θέση «Καρνάγιο» λιμένα Σύρου.
Εισηγητής: κ. Πουσσαίος Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 11: Ορισμός μέλους για την συγκρότηση της επιτροπής του Ν.2734/99 «περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων» για το Δήμο Ερμούπολης Σύρου
Εισηγητής: κ. Πουσσαίος Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 12: Αντικατάσταση του Προέδρου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
ΓΑΛΗΝΟΣ και τροποποίηση του απολογισμού οικ. Έτους 2012 και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
Εισηγητής: κ. Χατζηδιάκος Φώτιος.
ΘΕΜΑ 13: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ – ΚΕΚ-Κοιν.Σ.Επ.
Καλύμνου «Παναγία Υπαπαντή» για την υλοποίηση της δράσης:
«Πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας επεξεργασίας και
τυποποίησης πελαγικών και παρεμπιπτόντων – απορριπτομένων ιχθύων νομίμως αλιευομένων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου»
Εισηγητές: κ. Α. Χατζηιωάννου – κ. Κατσοτούρχης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 14: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ Καλύμνου.
Εισηγητής: κ. Σταυλάς Κωνσταντίνος.
ΘΕΜΑ 15: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για την υλοποίηση του έργου «Εντοπισμός, καταγραφή, ταξινόμηση και προβολή (μέσω καταλογογράφησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δημιουργίας βάσης δεδομένων και επιλεκτικής ψηφιοποίησης) αρχειακού πολιτιστικού αποθέματος Κυκλάδων από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών». (Προϋπολογισμός 50.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής: κ. Πουσσαίος Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 16: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔΝΑ) και «Περιφερειακό Φυτώριο ΑΕ.» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα» με προϋπολογισμό 270.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εισηγητής: κ. Χατζηδιάκος Φώτιος.
ΘΕΜΑ 17: Τροποποίηση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ και ΑΝΔ7 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης & τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ» με προϋπολογισμό 130.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εισηγητής: κ. Χατζηδιάκος Φώτιος.
ΘΕΜΑ 18: Άδεια κατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Δήμο Ιητών.
Εισηγητές: κ. Πουσσαίος Γεώργιος – κ. Μαίνας Ηλίας.
ΘΕΜΑ 19: Αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας για αλλαγή ημερομηνίας έναρξης του Κοινωνικού Τουρισμού.
Εισηγητής: κ. Μπιζάς Κωνσταντίνος.
ΘΕΜΑ 20: Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: κ. Μακρυωνίτης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 21: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ,
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔΝΑ) και
Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επιστημονική και Τεχνική
Υποστήριξη της Περιφέρεις Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας» με προϋπολογισμό 189.482,76 € πλέον του ΦΠΑ.
Εισηγητής: κ. Χατζηδιάκος Φώτιος.
ΘΕΜΑ 22: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

20130529-194543.jpg