Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου | Τα θέματα

dim_sym_parou

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1: Καθορισμός Ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου μετά τη σχετική έγκριση (ΚΥΑ 20473/22-5-2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-8ΥΚ).
ΘΕΜΑ 2: Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρου 206 του Ν. 3584/07.
ΘΕΜΑ 3:Αθλητισμός στην Πάρο, προβλήματα – προοπτικές.