Κλείνει η συμφωνία για την νέα ευρωπαϊκή πολιτική στην αλιεία

20130602-103606.jpg
Την Πέμπτη 30|05|13 το πρωί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας και το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξαν σε μία ιστορική συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της Ε.Ε. Η συμφωνία αυτή θέτει ένα προηγούμενο υπεύθυνης αλιευτικής πολιτικής θέσης, ως απάντηση στη συστηματική κακοδιαχείριση από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Αλιείας τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Η διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ σύντομα θα ολοκληρωθεί. Το κατά πόσο …

… η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή την πολλά υποσχόμενη νέα πολιτική στάση της Ε.Ε. για την αλιεία, θα εξαρτηθεί απο το εάν θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και τα εργαλεία που μας δίνονται ή αν θα συνεχίσουμε την «παράδοση» προώθησης μικροπολιτικών συμφερόντων και παρεμπόδισης πρωτοβουλιών αλιευτικής διαχείρισης, λόγω…γραφειοκρατικών κωλυμάτων.

Ο οργανισμός προστασίας της θάλασσας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» που παρακολουθεί από πολύ κοντά και από την αρχή την κρίσιμη διαδικασία που βρίσκεται αυτή την εποχή στο τέλος της, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε αξιολογεί τις εξελίξεις ως εξής: «Αναγνωρίζουμε οτι η επιτυχής έκβαση των διαπραγματεύσεων της ΚΑλΠ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Επίτροπο Μαρία Δαμανάκη, ενώ καθοριστική υπήρξε και η συμβολή τόσο της Γερμανίδας Ευρωβουλευτού Ulrike Rodust όσο και του Ιρλανδής Υπουργού Αλιείας Simon Coveney, ο οποίος, ως επικεφαλής του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας, κατάφερε, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών να αντιστρέψει την αρνητική στάση του Συμβουλίου προς μία πιο υπεύθυνη και αειφορική κατεύθυνση».

Η ουσία της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, τον τερματισμό της υπεραλίευσης, καθώς και τη μείωση του αριθμού των παρεπιπτόντων αλιευμάτων και των απορρίψεων. Επίσης από εδώ και στο εξής τα κράτη μέλη καλούνται να χρησιμοποιούν διαφανή περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων στον αλιευτικό τους στόλο. Δηλαδή αυξημένη πρόσβαση στην αλιεία θα έχουν σκάφη που δεν προκαλούν σημαντική υποβάθμιση στα ιχθυαποθέματα, που δεν έχουν εμπλακεί σε παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες, και που εν γένει συμβάλλουν θετικά στην τοπική οικονομία. Τέλος ως πολύ σημαντικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων καταγράφεται η απόρριψη της αμφιλεγόμενης πρότασης για υποχρεωτικές μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε σταδιακή ιδιωτικοποίηση των αλιευτικών πεδίων.

Απόψεις

«Αυτή η επιτυχής έκβαση μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ δε θα ήταν εφικτή αν δεν υπήρχε η ευρεία στήριξη της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πολίτες θέλουν πραγματικά να δοθεί ένα τέλος στην καταστροφική υπεραλίευση και την κατασπατάληση πολύτιμων πόρων. Ωστόσο, η διαδικασία της μεταρρύθμισης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, ενώ παράλληλα πρέπει να συμφωνηθεί το καθεστώς των επιχορηγήσεων για την αλιεία από το Συμβούλιο Υπουργών και το Κοινοβούλιο» δήλωσε η Αναστασία Μήλιου, από το «Αρχιπέλαγος» Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας και Συντονίστρια του Δικτύου Ocean2012, για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Άλλα έλεγε η Δαμανάκη
Άλλους υποστήριζε ο Τσαυταρής

Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι η στάση του Έλληνα Υπουργού κ. Τσαυτάρη στη διάρκεια των διαπραγμετεύσεων θεωρήθηκε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, δεδομένου ότι φάνηκε να υποστηρίζει σταθερά τα συμφέροντα της βιομηχανικής αλιείας. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα, σε μία εποχή που πλέον αναγνωρίζεται ότι η ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων γενικότεραέχουν τη δύναμη να αναστρέψουν τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης. Δηλαδή να δώσουν μια νέα δυναμική στον αλιευτικό κλάδο, διατηρώντας τις υπάρχουσες θέσεις και δημιουργώντας νέες, και να αποτρέψουν τον αφανισμόμικρών παράκτιων κοινωνιών.
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι θάλασσες της Ελλάδας εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες ανάκαμψης. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» τονίζει: τώρα είναι ίσως η τελευταία ευκαίρία για να επιτύχουμε την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων μας, και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της αλιείας και την υγεία των θαλασσών μας.