Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου | Συνεδρίαση

20130529-195415.jpg
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, πραγματοποιεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 31 Μαίου 2013 και ώρα 13.00 στα γραφεία του φορέα (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2: Ανάθεση έργου «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης».
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση και αποδοχή μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, ορισμός όρων, ημερομηνίας και επιτροπής.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση και αποδοχή μελέτης «Π.Π.Π.Α (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και προσδιορισμός Κυματικής διαταραχής έργου «Κατασκευή Περιμετρικής κρηπίδωσης υφιστάμενου μόλου Λιμένος Αντιπάρου».
ΘΕΜΑ 5: Απευθείας ανάθεση έργου « Κατασκευή στεγάστρων αναμονής επιβατών στο Πίσω Λιβάδι».
ΘΕΜΑ 6: Απόφαση κήρυξης έκπτωσης του προμηθευτή Μαρίνου Συριανού σύμφωνα με το από 30-4-2012 Πρωτόκολλο μη παραλαβής προμήθειας.
ΘΕΜΑ 7: Άσκηση ανακοπής κατά της υπ.αρ. 89/2013 σε συνδυασμό με την 124/2013 διαταγή Πληρωμής του Πρωτοδίκη Νάξου, κατά της εταιρείας Μαρίνος Μιχ. Συριανός και ΣΙΑ Ο.Ε. και ορισμός δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 8: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αιτήσεις Θ. Σκανδάλη, Γεωργίου Παρούση, Κουταλίδη Παναγιώτη , για ανάπτυξη τραπεζοκαθησμάτων στην Αλυκή – Αγκαιριάς.

20130529-194543.jpg