ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαΐου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 2: Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
Θέμα 3: Έγκριση  μελέτης  και  καθορισμός  όρων  πρόχειρου διαγωνισμού: Προμήθεια αργού υλικού (3 άλφα) για τη συντήρηση δρόμων Δ-Πάρου.
Θέμα 4: Έγκριση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης εδαφικής έκτασης στη θέση Βηθλεέμ Λευκών Δ- Πάρου προς χρήση στάθμευσης οχημάτων.
Θέμα 5: Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δ-Πάρου και των Νομικών Προσώπων έτους 2013».
Θέμα 6: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δ-Πάρου.
Θέμα 7: Καθορισμός όρων δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δ-Πάρου.
Θέμα 8: Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμβιβασμό υπόθεσης πρόκλησης ζημίας σε αυτοκίνητο ιδιώτη (Πέρι Μουτάφη ) που συζητείται την 28η Μαϊου 2013 στο Ειρηνοδικείο Πάρου.
Θέμα 9: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποστολή εξωδίκου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου για υπόθεση ακινήτου στα Μάρμαρα.
Θέμα 10: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Απριλίου 2013 στην Εταιρία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών  Δ-Πάρου.

20130521-222815.jpg