ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

20130521-121912.jpg
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/05/2013 και ώρα 12:30,στο Δημοτικό Κατάστημα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου 2013.
2. Ορισμός Επιτροπής & καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης για τη μίσθωση των Παραλίων.
3. Έγκριση δαπανών και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013.
4. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπεύθυνου για το ελικοδρόμιο προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου Οικονομικού Έτους 2013.
5. Ανανέωση σύμβασης με ’’Κοινοπραξία Ε/Γ Ο/Γ Αντίπαρος’’ Ακτοπλοϊκή Γραμμή Αντιπάρου.
6. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την Απεντόμωση καταπολέμηση κουνουπιών και βαδιστικών εντόμων Δήμου Αντιπάρου
7. Έγκριση μελέτης . Καθορισμός όρων Διακήρυξης και διάθεσης πίστωσης για την για την «Παροχή Υπηρεσιών Περισυλλογής και Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου Αντιπάρου.
8. Ανανέωση ετήσιας σύμβασης με την ALFAWARE για τις υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης στις Εφαρμογές λογισμικού και Παροχής απομακρυσμένης υποστήριξης.
9. Διάθεση πίστωσης για των τελικών λογαριασμών έργων:1)Παραλιακή οδό μετά κόμβου σχετική απόφαση 50/2013 Δημοτικού συμβουλίου και 2) Κατασκευή υδατοδεξαμενής και έργα επέκτασης υδραγωγείου Αντιπάρου σχετική απόφαση Δημοτικού συμβουλίου 49/2013.

20130521-122032.jpg