Συνεδριάση τουριστικής επιτροπής Δήμου Πάρου

tourism

 

Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου με θέματα προς συζήτηση:

1. Ενημέρωση και συζήτηση επί των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτών που έχουν ολοκληρωθεί.
2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί νέων προτάσεων προβολής του νησιού.