Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου | Τα θέματα

 

dim_simboulio

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Μαΐου 2013 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑ 1: Ενημέρωση από Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου σχετικά με την κατάργηση ή συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων και λήψη απόφασης.
ΘΕΜΑ 2: Επισκευή κελιών Άη Γιάννη Δέτη Νάουσας για δημιουργία Μουσείου Ορλωφικών με χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου.
ΘΕΜΑ 3: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Πάρου.
ΘΕΜΑ 4: Εισήγηση Επιτροπής σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 279/2012 απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη μεταφορά του Κοιμητηρίου Παροικιάς.
ΘΕΜΑ 5: Ψήφισμα για τα Κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.-Τ.Α.Π.Ε. για το έργο «Κατασκευή πεζόδρομου Περιφερειακού δρόμου Παροικιάς».
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου γραφείων Τεχνικών Υπηρεσιών».
ΘΕΜΑ 8: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης Κάστρου Παροικιάς».
ΘΕΜΑ 9: Αίτημα Μαλατέστα Αναστασίας για βεβαίωση πλάτους και κοινοχρήστου οδού.
ΘΕΜΑ 10: Αίτημα της W-Real Estate S.A. για βεβαίωση πλάτους και κοινοχρήστου οδού.
ΘΕΜΑ 11: Αίτημα της ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. για βεβαίωση πλάτους οδού.
ΘΕΜΑ 12: Αίτημα Εταιρείας Αφοί Ρήγα Α.Ε.Β.Ε.
ΘΕΜΑ 13: Απόφαση σε αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας για τοποθέτηση ηλεκτρονικής μπάρας στην κεντρική πλατεία.
ΘΕΜΑ 14: Απόφαση σε λήξη μίσθωσης ακινήτου στην Αλυκή Τ.Κ. Αγκαιριάς Πάρου προς κάλυψη αναγκών Νηπιαγωγείου.
ΘΕΜΑ 15: Αποδοχή χορηγίας Ν. Καλασαρίνη και απόφαση για τοποθέτηση καμπίνας λουομένων στην παραλία της Αλυκής.
ΘΕΜΑ 16: Απόφαση για κοπή δένδρου στην Αλυκή έναντι στάσης Κ.Τ.Ε.Λ.
ΘΕΜΑ 17: Παραχώρηση χώρου στον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου για τη διοργάνωση Πανκυκλαδικού Εμπορικού Φεστιβάλ Πάρου.
ΘΕΜΑ 18: Αίτημα Τριπολιτσιώτη Φανουρίου για διάνοιξη χάνδακος στον δρόμο Αμπελά-Νταμουλή Νάουσας.
ΘΕΜΑ 19: Αποδοχή κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Νικόλαος Περαντινός» από το Δήμο Πάρου.
ΘΕΜΑ 20: Έγκριση πρακτικού Eπιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
ΘΕΜΑ 21: Απόφαση περί αντικατάστασης άδειας εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (αίτημα του Σπανόπουλου Στυλιανού του Νικολάου).
ΘΕΜΑ 22: Απόφαση για σύνδεση με Ο.Κ.Ω. (ύδρευση) του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς Ν. Πάρου».
ΘΕΜΑ 23: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής απόφασης Δ.Σ. 27/2012.
ΘΕΜΑ 24: Απόφαση για παροχή επίσημου δείπνου στους συνέδρους του «Έβδομου Διεθνούς Θερινού Σχολείου –Συνέδριο Αιγαίου στην Πάρο από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου 2013».
ΘΕΜΑ 25: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Περιφερειακών Ιατρείων Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου».
ΘΕΜΑ 26: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών και του τρόπου εκτέλεσης αυτών.
ΘΕΜΑ 27: Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 409/2009 απόφασης Δ.Σ. για διακοπή συνδρομής στον «Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας».
ΘΕΜΑ 28: Έγκριση μελέτης και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου».