Συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΔΕΠΑ Δήμου Πάρου | Τα θέματα

20130504-105744.jpg

Δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑ Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 9η Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πινάκων αξιολόγησης για την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2013 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 2ο: Έγκριση εξόδων Α’ Τριμήνου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 3ο: Έγκριση μεταβολών κανονισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου.
Θέμα 4ο: Έγκριση εκδηλώσεων Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου

20130504-105419.jpg