Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου | Τα θέματα

limani_emporiko_ergasies

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαίου 2013 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του Ταμείου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανατροπή Δεσμεύσεων.
ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών του  Δήμου Πάρου για διακοπή οριστικής παραλαβής έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση υφιστάμενου κρηπιδώματος περιοχής Καλελέ Παροικίας»

diafimisi_entipa_mikro_teliko