Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου | Τα θέματα

dimotiko_antiparou

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  26/04/2013 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 08/08-02-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύσταση και ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 11/08-02-2013«Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών».
3. Λήψη απόφασης για προεγκρίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Συγκρότηση επιτροπής και ορισμός τέλους για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
5. Ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6. Μισθώσεις παραλιών.
7. Έγκριση Τελικού Λογαριασμού του έργου «Κατασκευή υδατοδεξαμενής και έργα επέκτασης υδραγωγείου Αντιπάρου» αναδόχου ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ& ΣΙΑ Ο.Ε.
8. Έγκριση Τελικής εντολής πληρωμής  και πιστοποίησης για εργασίες του έργου «Παραλιακή οδός μετά κόμβου – αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενης προβλήτας-πλακόστρωση πεζοδρομίων και χωματόδρομου στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα» αναδόχου ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
10. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Συμβούλου Δημάρχου.
11. Ανανέωση ασφαλίστρων δημοτικών οχημάτων καθαριότητας.
Τη συνεδρίαση συγκαλεί ο Αντιπρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Α. Πατέλης εξαιτίας του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζειο πρόεδρος Κ. Φαρούπος

 

diafimisi_entipa_mikro_teliko