Πλοίο ασφάλειας για τις απεργίες

Ζήτησε το Επιμελητήριο Κυκλάδων

katapeltis_apergia_pno

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 13|04|13

Το Επιµελητήριο Κυκλάδων στις 10|04 δηµοσιοποίησε αίτηµα που απευθύνει κυρίως στον υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλη. Ζητά στο υπό συζήτηση αυτή την περίοδο νοµοσχέδιο στη Βουλή που αφορά νέες ρυθµίσεις στην ακτοπλοΐα (µεταξύ άλλων), να συµπεριληφθεί άρθρο µε το οποίο θα προβλέπεται πλους πλοίου ασφαλείας που θα διακινεί τα ελάχιστα που χρειάζονται για την οµαλή λειτουργία των νησιωτικών περιοχών, κάθε φορά που πραγµατοποιείται απεργία στα πλοία. Ακολουθεί µέρος του σχετικού κειµένου το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Γ. Ρούσσος:

«[…] Δυστυχώς, µέχρι σήµερα η πολιτεία δεν κατάφερε να µειώσει τις ανισότητες στον νησιωτικό χώρο, µε αποτέλεσµα εν µέσω της κρίσης, να βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε την κατάρρευση των µέχρι πρόσφατα υφιστάµενων δοµών, σε τοµείς όπως η υγεία, η παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, οι µεταφορές κ.α. δοµές που µέχρι σήµερα θεωρούσαµε δεδοµένες. Ιδιαίτερα τα νησιά των άγονων γραµµών – και όχι αποκλειστικά αυτά – αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα, τα οποία δεν µπορεί να κατανοήσει ο κάτοικος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Βέβαια, η κατάσταση δεν είναι ίδια για όλα τα νησιά, τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης.

[…] Το Επιµελητήριο Κυκλάδων εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα, έχοντας εξετάσει τι συµβαίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκής επικράτειας µε αντίστοιχες περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, έχει ζητήσει την πρόβλεψη πλοίου ασφαλείας, προκειµένου να αποφεύγονται τα ακραία φαινόµενα σε βάρος των κοινωνιών, της υγείας, της τροφοδοσίας και των τοπικών οικονοµιών της µεγάλης πλειοψηφίας των νησιών, χωρίς όµως αυτό να γίνει ποτέ δεκτό.

[…] Με αφορµή την επικείµενη ψήφιση στη Βουλή, του νοµοσχεδίου για τη ναυτιλία, καλούµε όλους τους παραλήπτες της επιστολής να λάβουν θέση υπέρ της πρόβλεψης πλοίου ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή απεργιακών κινητοποιήσεων, ως ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για τις νησιωτικές κοινωνίες.

[…] Για τον λόγο αυτό, α) ζητούµε την προσθήκη στο σχέδιο νόµου, του θέµατος της προστασίας των νησιών µε πρόβλεψη πλοίου ασφαλείας, προκειµένου να καλύπτονται βασικές ανάγκες τους, χωρίς να θίγεται το δικαίωµα της απεργίας των εργαζόµενων στην ακτοπλοΐα και β) καλούµε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και όλους τους Βουλευτές της χώρας να αντιµετωπίσουν το θέµα µε τη δέουσα σηµασία και να στηρίξουν αυτό το δίκαιο αίτηµα των κατοίκων των νησιών της χώρας».
Η πρόταση απορρίφθηκε στη συζήτηση στη Βουλή.