Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου | Τα θέματα

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 – 04 -2013 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου για το  έτος 2013.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού  έτους 2012.
ΘΕΜΑ 3ο:
Ενημέρωση  Δημοτικού Συμβουλίου επί εγγράφων  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου για παράνομες  γεωτρήσεις και  λήψη  απόφασης
ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης για  την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης   ενέργειας στα  σχολεία  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ 5ο:
Απόφαση σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για  την  εξόφληση λογαριασμών ΔΕΥΑΠ
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση  σε  αίτημα  της  Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για  μείωση  τελών  ύδρευσης  και  αποχέτευσης των  σχολικών  μονάδων.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρότασης που προέκυψε από  το  συνέδριο «Η ΕΛΛΑΔΑ  ΜΠΟΡΕΙ» για την παραγωγή του  «IMAGINEPAROSCOMEBACKPILLOW».
ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση από Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής για την διημερίδα περί αλιείας.
ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός τέλους  χρήσης δημοτικού  χώρου  για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου  εμπορίου για  το  έτος  2013.
ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή τελών  και  προστίμων  βεβαιωμένων ακαθαρίστων  εσόδων  και  τελών διαμονής παρεπιδημούντων ετών 2006-2007 (αρ.174 Ν3463/66).
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και  προκήρυξη πρόχειρου  διαγωνισμού για  την  προμήθεια α) Λαμπτήρων  δημοτικού φωτισμού β)  Ηλεκτρολογικού υλικού για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτιστικών  σωμάτων γ) Φωτιστικών  σωμάτων  Δημοτικού  Σχολείου Αρχιλόχου  Μάρπησσας.
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση για  παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για  τηνεκδοροσφαγή  των  ζώων και  την  καθαριότητα των  Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Πάρου  για τα έτη 2011-2012».
ΘΕΜΑ 13ο: Προμήθεια και  εγκατάσταση  αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις  αστικής  συγκοινωνίας στο  Δήμο Πάρου.
ΘΕΜΑ 14ο: Πρωτόκολλο προσωρινής και  οριστικής  παραλαβής  έργου «Αποκατάσταση  δρόμου στο Πίσω Λιβάδι».
ΘΕΜΑ 15ο: Πρωτόκολλο  προσωρινής και  οριστικής  παραλαβής έργου «Κατασκευή  πεζοδρομίου στη  Νάουσα».
ΘΕΜΑ 16ο: πρωτόκολλο προσωρινής και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου «Ασφαλτόστρωση  τμήματος  δρόμου προς  νεκροταφείο Κώστου».
ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός  Επιτροπής  καταστροφής κλιματιστικών  μηχανημάτων για  τα  έτη 2013-2014.
ΘΕΜΑ 18ο: Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  τελών ( αρ. 26 Ν.Δ 318/69).
ΘΕΜΑ 19Ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη παρ. 2 άρθρου 5 Ν429/75 «Περί εποχικότητας επιχειρήσεων».
ΘΕΜΑ  20ο: : Έγκριση  τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας δικτύου  ύδρευσης Αποχέτευσης  για  τις αφανείς διαρροές.
ΘΕΜΑ 21ο: Παραίτηση κ. Αντιπαριώτη Δημητρίου από Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑΠ και αντικατάστασή  του.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού  από  την συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.
ΘΕΜΑ 23Ο : Επικαιροποίηση  απόφασης  Δημοτικού συμβουλίου  202/2009 για προσαρμογή στα  νέα  δεδομένα μετά  από αίτημα του ΝΟΠ.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση πρότασης  συνεργασίας  με  την  εταιρεία « IcarusSailingMedia» για την προώθηση των θαλασσίων δραστηριοτήτων και ανάληψη πρότασης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση  της υπ΄αριθμ.  418/12 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση  διενέργειας προμήθειας  στεφάνων  και δίσκου μνημοσύνου στην  μνήμη Νικολάου Στέλλα και  ανάληψη  πρότασης υποχρέωσης και  δέσμευση  πίστωσης.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση  χρηματοδότησης Συλλόγου  Γυναικών  Μάρπησσας.
ΘΕΜA 28°: Έγκριση  χρηματοδότησης  Συλλόγου Γυναικών  Πάρου ‘Αρηις».
ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση  για χορήγηση  άδειας  ίδρυσης και  λειτουργίας «Επιχείρηση μαζικής εστίασης –παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος»(κυλικείο εντός Δημοτικού σχολείου Νάουσας  Πάρου).
ΘΕΜΑ 30ο:
Χορήγηση άδειας  μερικής κατάληψης οδοστρώματος  Περιφερειακής  οδού Νάουσας Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 31ο: Απόδοση  μέρους  χρηματοδότησης  ΥΠΕΣ για  εκλογική  αποζημίωση υπαλλήλων ΝΠΔΔ  ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 32ο: Αποδοχή και  έγκριση μελέτης έργου « Αποστραγγιστικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων  από  οικία εφημέριου Χ. Πετρόπουλου στα Μάρμαρα».
ΘΕΜΑ 33ο : Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  δεσμεύσεις πίστωσης.

diafimisi_entipa_mikro_teliko