Συνρδίαση Περιφερειακού Συμβουλίου | Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 27 Απριλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου), με θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πρακτικών της 5ης/16-3-2013 και 6ης/26-3-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία
ΘΕΜΑ 2ο Κατάργηση Οργανικών Θέσεων στις Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγήτρια : κα. Διακοσταυριανού – Σώζου Δέσποινα

ΘΕΜΑ 3ο Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού λατομείου αδρανών υλικών του Ιωάννη Χουβαρδά, στην θέση Σκαλί της Δ.Κ. Μενετών, Δήμου Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου.
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος

ΘΕΜΑ 4ο Ηλεκτρονική Περιφέρεια
Εισηγητής : κ. Τσαμπανάκης Κώστας

ΘΕΜΑ 5ο Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας «AEGEAN 2020»
Εισηγήτρια : κα. Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία

ΘΕΜΑ 6ο Δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση της κτηματολογικής μερίδας 16 γαιών Ρόδου, για 9 έτη, στην Ανώνυμη, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφερειακό Φυτώριο Α.Ε.
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος

ΘΕΜΑ 7ο Ορισμός μέλους για την συγκρότηση της επιτροπής του Ν.2734/99 «περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων»
Εισηγητής : κ. Κρεμαστινός Δημήτριος

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» του Έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ»
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση του Ο.Τ. 400 και αλλαγή χρήσης αυτού από οικοδομήσιμο σε κοινόχρηστο χώρο – χώρο στάθμευσης
Εισηγήτρια : κα. Κυπραίου – Νικηταρά Μαρία

ΘΕΜΑ 10ο Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 55/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος

ΘΕΜΑ 11ο Τροποποίηση της με αριθ. 96/30-8-2011 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, για την «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης».
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος

ΘΕΜΑ 12ο Σχεδιασμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πυροπροστασία στην περιοχή του Ν. Αιγαίου
Εισηγήτρια : κα. Καφαντάρη Ευθαλία.