Δεν μπαίνουμε καλά…Έναρξη απεργιών από ΠΝΟ

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Φαλκονέρας;


399142_237481526356781_1546761108_n
Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 30|04|13
Με ΑΦΟΡΜΗ την κατάθεση πρόσφατα νέου νοµοσχεδίου από το Υπουργείο Ναυτιλίας στη Βουλή µε σκοπό να ψηφιστεί νόµος που µεταξύ των άλλων θέτει νέους κανόνες που θα ισχύουν στην ακτοπλοΐα, η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία (ΠΝΟ) αποφάσισε στις 26|3 την πραγµατοποίηση της πρώτης απεργίας (σ.σ: έκτοτε έχει γίνει και άλλη) του ενόψει της νέας σαιζόν του 2013. Θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου από τις 6 το πρωί. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της ΠΝΟ που παραθέτουµε ολόκληρη παρακάτω, η απόφαση έρχεται…
diafimisi_entipa_mikro_teliko…να υλοποιήσει αποφάσεις της Οµοσπονδίας που είχαν ληφθεί σε παλαιότερες συνεδριάσεις, όταν ακόµα δεν είχαν γίνει γνωστές οι προβλέψεις του νόµου που θέλει να εφαρµόσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τότε τα µέλη της Οµοσπονδίας είχαν θέση «κόκκινες γραµµές» σχετικά µε το ποια δικαιώµατα δεν θα επιτρέψουν οι ναυτικοί να θιγούν µε το νέο νοµοσχέδιο.

Η ΠΝΟ εκτιµά ότι αυτές οι «κόκκινες γραµµές» παραβιάζονται και συνεπώς, αυτό αποτελεί αιτία αντιπαράθεσης και έναρξης απεργιακών κινητοποιήσεων. Ακολουθεί η σχετική ολόκληρη ανακοίνωση της ΠΝΟ:

 

Η ανακοίνωση

 

«Η Διοίκηση της ΠΝΟ που συνεδρίασε σήµερα (ενν.:26|03|13) µε αποκλειστικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την υλοποίηση της από 6 Φεβρουαρίου 2013 απόφασής της για κάθοδο σε απεργία, µε την κατάθεση στη Βουλή του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», αποφάσισε την πραγµατοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής προειδοποιητικής απεργίας των πληρωµάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 µε ώρα έναρξης την 06.00.

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΙΑ πραγµατοποίησης της παραπάνω απεργίας θα οριστικοποιηθεί τελικά ανάλογα µε την ηµεροµηνία συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια της Βουλής.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας στο ναυτιλιακό τύπο, το πολυνοµοσχέδιο αυτό, που αποτελεί ταφόπλακα σε ό,τι έχει αποµείνει για τους Έλληνες ναυτεργάτες, ιδιαίτερα για εκείνους που απασχολούνται στην επιβατηγό ναυτιλία, εισάγεται αύριο για συζήτηση στη Βουλή και συγκεκριµένα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.

Το νεότερο σχέδιο νόµου που φέρει ο καθ΄ύλην αρµόδιος Υπουργός στη Βουλή για συζήτηση, επιδεινώνει έτι περαιτέρω τις διατάξεις που περιλαµβάνονταν στο αρχικό σχέδιο του ΥΝΑ και ειδικότερα καταργεί εκ βάθρων το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, που αφορά, µεταξύ άλλων, τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων και την δεκάµηνη απασχόληση στην Ακτοπλοΐα, ενώ προκειµένου για τα ποντοπόρα φορτηγά πλοία, κατεδαφίζει τον θεσµό της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, µια και εισάγεται στο χώρο της ναυτικής εργασίας η διαδικασία σύναψης ατοµικών συµβάσεων εργασίας, που θα καταρτίζονται µεταξύ του πλοιοκτήτη και του Έλληνα ναυτικού για ναυτολόγηση σε θέση κατώτερου πληρώµατος.

Ειδικότερα, η οργανική σύνθεση του προσωπικού Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ κάθε πλοίου ξεχωριστά θα διαµορφώνεται πλέον µε βάση τον απαιτούµενο αριθµό των ναυτικών για την στελέχωση των σωστικών µέσων και όχι ανάλογα µε τους κόρους, την ιπποδύναµη, τις κλίνες ή τους επιβάτες όπως ισχύει σήµερα, καταστρατηγώντας έτσι τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισµού των οργανικών συνθέσεων µε Προεδρικά Διατάγµατα, που αφορά το σύνολο των πλοίων, που εντάσσονται σε κάθε µία συγκεκριµένη κατηγορία.

Στον χώρο των ακτοπλοϊκών πλοίων καταργείται το ισχύον σήµερα όριο ηλικίας των 35 ετών για την αποµάκρυνση ή την δροµολόγηση των πλοίων αυτών. Επίσης, στην Ακτοπλοΐα απελευθερώνονται έτι περαιτέρω οι προϋποθέσεις παραλαβής επιβατών από τα τουριστικά πλοία, που έχουν δικαίωµα  περιηγήσεων από ενδιάµεσους ελληνικούς λιµένες, αφού πλέον καταργείται η προϋπόθεση των επιβατών- περιηγητών κατά οµάδες.

Σε ό,τι αφορά τους φύλακες παροπλισµένων πλοίων επέρχεται καταστρατήγηση των ΣΣΕ, αφού πλέον δεν κατοχυρώνεται ότι και οι αποδοχές και οι όροι εργασίας των προσλαµβανοµένων φυλάκων θα πρέπει να είναι οι αυτές, όπως και των ενεργεία ναυτικών, µε άµεσο αποτέλεσµα να χάνονται θέσεις εργασίας ενεργών ναυτικών.

Οι οργανικές συνθέσεις Γενικών Υπηρεσιών ακτοπλοϊκών πλοίων µειώνονται δραστικά κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου στο ήµισυ και πλέον των µέχρι σήµερα θεσµοθετηµένων µε την κείµενη νοµοθεσία (Π.Δ. 177/1974) οργανικών συνθέσεων των ναυτεργατών των Γενικών Υπηρεσιών (προσωπικό οικονοµικών υπηρεσιών, προσωπικό τροφοδοσίας, προσωπικό ενδιαιτηµάτων και προσωπικό µαγειρείων).

Εξ άλλου, µε τις Επιτροπές Επίταξης του πολυνοµοσχεδίου επιχειρείται, από την πίσω πόρτα, ευθεία καταστρατήγηση του δικαιώµατος απεργίας, αφού συνιστάται µε το άνω άρθρο ειδική Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων η οποία και αποτελεί Όργανο του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Επί πλέον, καταργείται η ισχύουσα δεκάµηνη δροµολόγηση των συµβατικών ακτοπλοϊκών πλοίων και η επτάµηνη των ταχυπλόων µε άµεσο αποτέλεσµα, πλέον της αναστατώσεως στην οµαλή σύνδεση των νησιών και στην ευθεία απώλεια θέσεων εργασίας κι ακόµη καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 2932/2011 για τις προϋποθέσεις εκτέλεσης ενδοµεταφορών για την αντικατάσταση των δροµολογηµένων πλοίων και την διακοπή εκτέλεσης δροµολογίων µέχρι 45 ηµέρες.

Τέλος, µε ρυθµίσεις άλλου άρθρου του πολυνοµοσχεδίου για την απελευθέρωση περιηγητικών πλόων µε ξένη σηµαία παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς επιβατών και σε τουριστικά περιηγητικά πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών.

Το διεκδικητικό πλαίσιο της παραπάνω απεργίας περιλαµβάνει τα παρακάτω αιτήµατα:

• Άµεση ανάκληση του παραπάνω νοµοσχεδίου

• Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών στο προ των Μνηµονίων και των σχετικών Εφαρµοστικών Νόµων καθεστώς.

• Υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων

• Εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και της κείµενης νοµοθεσίας

• Άµεση εξόφληση δεδουλευµένων αποδοχών και αναδροµικών πολλών µηνών στα πληρώµατα επιβατηγών πλοίων, ιδιαίτερα εκείνων της Ακτοπλοΐας

• Άµεση αντιµετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες ναυτεργάτες, καταπολέµηση της λεγόµενης «µαύρης» εργασίας, που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των εργαζοµένων και ανταπόκριση επιτέλους του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) στο ρόλο για τον οποίον ιδρύθηκε

• Επαναφορά των παροχών του Οίκου Ναύτου προς τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους στο φυσικό τους φορέα, τον Οίκο Ναύτου, ώστε να σταµατήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική ταλαιπωρία των ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, από τον ΕΟΠΥΥ για την προµήθεια των φαρµάκων τους.

Η Διοίκηση της ΠΝΟ, µε προγενέστερες ανακοινώσεις της είχε τονίσει ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Έλληνες ναυτεργάτες θα δώσουν τον αγώνα τους µε όλα τα µέσα που διαθέτουν για την υπεράσπιση των αυτονόητων αιτηµάτων τους, που δυστυχώς σήµερα παύουν για τους κυβερνώντες να θεωρούνται ως τέτοια, προκειµένου να υπερασπίσουν το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα για εργασία τους, που ποδοπατείται σήµερα κατά τρόπο βάναυσο, ισοπεδωτικό και ανελέητο».

 

Οι φορείς των νησιών

 

Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι στα νησιά µας το νοµοσχέδιο που συζητείται αυτή την περίοδο στην Βουλή και το οποίο µας αφορά άµεσα, δεν απασχολεί την επικαιρότητα. Μπορεί κάποιοι δηµοσιογράφοι των νησιών να αναδεικνύουν το θέµα, αλλά οι πολιτικοί φορείς του τόπου και οι επιχειρηµατικοί φορείς, δεν ασχολούνται, δεν έχουν πάρει θέση. Μοιάζουν σαν να θέλουν να τα βρει το Υπουργείο µόνο του µε την ΠΝΟ, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των ακτοοπλόων οι οποίοι χρησιµοποιούν την κρίση για να επιβάλλουν τις πάγιες διεκδικήσεις τους. Απαιτήσεις που ασφαλώς δεν αφορούν µόνο τα ναυτεργατικά σωµατεία, αλλά που πλήττουν ευθέως τις κατακτήσεις των κοινωνιών των νησιών τα προηγούµενα χρόνια που αφορούν σε ελάχιστα δροµολόγια πλοίων Χειµώνα – Καλοκαίρι και εξασφάλιση ελάχιστης ποιότητας και ασφάλειας εντός των πλοίων της ακτοπλοΐας.

Οι Δήµοι και το Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου παρακολουθούν ως παρατηρητές τις εξελίξεις ή µε «χλιαρές» ανακοινώσεις. Αποδεικνύουν ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων για να υπερασπιστούν τους θεσµούς που υπηρετούν. Την ίδια στιγµή που διεκδικούν από το Κράτος εξουσίες και χρήµατα για να ασκούν καθήκοντα αυτοδιοίκησης, µοιάζουν να απαρνούνται τον ρόλο του κεντρικού παράγοντα απέχοντας από το διάλογο για έναν νέο νόµο του οποίου οι καλές ή οι κακές επιπτώσεις θα έχουν αντίκτυπο κυρίως στα νησιά µας.

Βεβαίως, σε αυτή τη συµπεριφορά υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρµαλένιος ο οποίος από την αρχή των εξελίξεων για το νέο νοµοσχέδιο παρεµβαίνει µε συνεχείς ενηµερώσεις σε ΜΜΕ των Κυκλάδων και στους πολίτες, µε ερωτήσεις στη Βουλή και γενικά όλα όσα µπορεί να κάνει µέσα από τη θέση που κατέχει.

 

Ο Ν. Συρμαλένιος

 

Sirmalenios_NΟ βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρµαλένιος, στην εισήγησή του κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής. Όπως τόνισε, το νοµοσχέδιο έχει δύο βασικούς στόχους:

«Πρώτον, να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα των εφοπλιστών και των ακτοπλόων. Αυτό γίνεται φανερό τόσο µε τη δοµή του ανασυσταθέντος υπουργείου, όσο και µε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του ν. 2932/2001 για την ακτοπλοΐα.

Δεύτερον, να ανοίξει το δρόµο προς την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών, στοχεύοντας στην ικανοποίηση ιδιωτικών επιχειρηµατικών συµφερόντων».

Συγκεκριµένα:

«Σχετικά µε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την ακτοπλοΐα (Ν. 2932/2001), ουσιαστικά επιτυγχάνονται όλες οι αλλαγές που επί χρόνια ζητούσαν οι εφοπλιστές, στο όνοµα της ελλιπούς απελευθέρωσης. Εδώ φαίνεται και η δουλικότητα των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών του υπουργείου απέναντι στους εφοπλιστές, αφού ενώ επικαλούνταν τον Κανονισµό της Ε.Ε. 3577/92 (απελευθέρωση των θαλάσσιων επικοινωνιών), δεν εφάρµοσαν ποτέ κάποιες θετικές διατάξεις όπως π.χ. η σύναψη 12ετών συµβάσεων για τις γραµµές δηµοσίου συµφέροντος και µάλιστα µε νεότευκτα πλοία. Κοινό σηµείο αναφοράς η µείωση του κόστους εργασίας, µέσα από την κατάργηση εκατοντάδων θέσεων εργασίας τόσο µε τη µείωση του χρόνου δροµολόγησης (ταχύπλοα, αντικατάσταση πλοίων, δίµηνη διάρκεια δροµολόγησης για το δεύτερο πλοίο τακτικής γραµµής), όσο και µε τη µείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων κατά την πεντάµηνη διάρκεια της χειµερινής περιόδου. Αν όλα αυτά συνδυαστούν µε τις περικοπές των κονδυλίων για τις γραµµές δηµοσίου συµφέροντος «άγονες γραµµές», σε συσχετισµό και µε την κατάργηση του ορίου ηλικίας των πλοίων (30 χρόνια) σε πολλές περιπτώσεις, τότε οι συνέπειες των ακτοπλοϊκών συνδέσεων µε τα νησιά, ιδιαίτερα τα µικρά θα είναι δραµατικές.

Είναι φανερό ότι η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών µεταφορών, όπως διατυπώνεται στο συγκεκριµένο ν/σ, θα επιφέρει µεγάλα δεινά τόσο στους ναυτεργάτες, όσο και στα νησιά, ιδιαίτερα τα µικρότερα, τα οποία θα κινδυνεύσουν στην κυριολεξία να µείνουν για µεγάλα διαστήµατα χωρίς πλοία. Είναι γνωστό ότι η χώρα µας, είναι η µόνη χώρα στην Ε.Ε. που βασίζει τις θαλάσσιες µεταφορές της αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα, την ίδια ώρα που έχει τα ακριβότερα εισιτήρια συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της Ευρώπης».

 

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Πρότασή µας είναι η δηµιουργία ενός δηµόσιου – κοινωνικού φορέα χάραξης των δροµολογίων και εκτέλεσης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, έτσι ώστε το δικαίωµα της µεταφοράς, που αποτελεί αυτονόητο κοινωνικό δικαίωµα, να µπορεί να υλοποιείται απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η πρότασή µας αυτή που επιδιώκει τη συνεργασία κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν καταργεί τους ιδιωτικούς φορείς, αναλαµβάνει όµως πρωτίστως τις γραµµές της ενδοεπικοινωνίας, που κατά βάση χαρακτηρίζονται ως γραµµές δηµοσίου συµφέροντος. Δίνει επίσης µια άλλη προοπτική στο σηµερινό τέλµα των ακτοπλοϊκών εταιρειών, που χρεοκοπηµένες εν πολλοίς από το τραπεζικό σύστηµα, µεταθέτουν τα σπασµένα λαθεµένων τους επιλογών στο κοινωνικό σύνολο και στο εργασιακό κόστος. Διογκώνουν έντεχνα το υπαρκτό πρόβληµα της αύξησης των καυσίµων, χωρίς όµως να πιέζουν το κράτος για την αντιµετώπιση των καρτέλ, ενώ αντίθετα δίνουν λυσσώδη αγώνα για τη µείωση του εργατικού κόστους, το οποίο στο κάτω-κάτω είναι και η χαµηλότερη παράµετρος του λειτουργικού τους κόστους. Όσο για το µεταφορικό ισοδύναµο, για τιµές εισιτηρίων ανάλογες µε εκείνες της ηπειρωτικής Ελλάδας (ίδιες τιµές για ίσες αποστάσεις), απ’ ότι φαίνεται έχει µετατεθεί στις καλένδες και το υπουργείο αποσιωπά έντεχνα την ύπαρξη του».

 

Οι δικοί μας

 

Πολλοί που ίσως θα διερωτώνται ειδικά για το τι κάνουν για την υπόθεση οι δήµαρχοι Πάρου και Αντιπάρου των οποίων τη δραστηριότητα καταγράφει η εφηµερίδα µας καθ’ ύλη, σας απαντάµε: στην υγεία τους είναι πολύ καλά και σας ευχαριστούν!

Ο δήµαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, κατά την πάγια λογική του δεν συµµετέχει σε οτιδήποτε δεν γράφει ο κώδικας Δήµων ότι εµπίπτει στα καθηµερινά καθήκοντα διαχείρισης του Δήµου. Με λίγα λόγια ο άνθρωπος δεν αποδέχεται το ρόλο του πολιτικού αλλά του δηµόσιου υπαλλήλου, ιδιότητα την οποία είχε τα χρόνια που εργαζόταν.

Ο δήµαρχος Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης, κατά την προσφιλή του τακτική δεν ασχολείται µε τέτοια απλά προβληµατάκια, διότι έχει βάσιµες διαβεβαιώσεις από στελέχη του συνδυασµού του ότι για κατά τη θητεία του θα καταφέρει να αποκτήσει η Αντίπαρος δικό της λιµάνι και δικά της δροµολόγια…